Ürünlerimiz


 

OmniGuide dünyanın en hassas optik neşterlerini tasarlamakta ve pazarlamaktadır. En az zararı vermeye çalışan bir cerrahi anlayışa adanmış olan OmniGuide; CO2 lazerinin hassaslığını ve kesinliğini, sezgisel ve esnek bir form ile birleştirmektedir. Cerrahlara karmaşık anatomi ve kritik yapılar dahilinde hassas bir cerrahi ile çalışabilme olanağı sağlamaktadır.

 

 

Bu teknolojiden önce, cerrahlar için CO2 lazeri yalnızca uzaktan atış ile kullanılabilen bir teknolojiydi. CO2 lazeri diğer cerrahi lazerler ile karşılaştırıldığında dokuya en az zarar veren, en güvenli ve en hassas lazer olmasına rağmen, şimdiye dek CO2 lazerini uzaktan atış olmaksızın iletebilecek bir sistem geliştirilemediğinden kullanım alanları sınırlı kalmıştır.

1998’de, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları Science dergisinde yayınlanan her yönden gelen ışığı yansıtabilen “mükemmel ayna” keşfinin ardındaki teknolojiyi laboratuvara aktarmayı başardılar ve sonuçlarını 2002 yılında Nature dergisinde yayınladılar. Teknoloji MIT tarafından OmniGuide şirketi adına 2003′ te geliştirme amacıyla lisanslanmıştır.

Bu keşif, birçoğu tarafından büyük bir devrim olarak nitelendirildi. Science dergisinde 1999 yılının İnsan Genom Projesinin ardından ikinci büyük bulgu olarak duyurulmuştur.

Lazerinin Medikal Avantajları

 

Işığın spesifik dalgaboyları vücut hücreleriyle farklı şekillerde etkileşir. Bu yüzden cerrahide lazer seçimi çok önemlidir. Aşağıda yaygın olarak kullanılan cerrahi lazerlerin dalgaboyları gösterilmektedir. Renkli olarak işaretlenmiş alanda çalışan lazerler görünür ışık lazerleri olarak adlandırılır. Görünür bölgenin dışındaki lazerler insan gözü tarafından algılanmazlar.

.

Bazı lazerlerin (KTP, Argon, PDL gibi) sudaki emilimleri çok azdır fakat pigment dokularda (melanin, hemoglobin gibi) emilimleri oldukça fazladır. Bu tip lazerlerin doku ile etkileşimi dokudaki pigment miktarına bağlı olarak değişir. Bu tip lazerler hücre içindeki yollarına pigment doku bulana dek devam ederler. CO2 lazeri ise suya duyarlı olduğundan doku pigmentasyonundan bağımsız olarak vücudun çoğu bölgesinde aynı hücre etkieşimini gösterir. Aşağıdaki grafik bize farklı lazerlerin sudaki emilimlerini gösterir.

Aşağıdaki grafik lazerin pigmentli ve pigmentsiz dokularda hangi derinliklere kadar ilerleyebildiklerini gösterir. Bu ilerlemenin miktarı, diğer lazer grubu (Argon/KTP/Nd:YAG) ile CO2 lazeri arasındaki en önemli farktır. CO2 lazeri dokunun ilk 10 mikronunda emildiğinden dokuyu pigmentli ya da pigmentsiz oluşu fark etmeksizin etkili biçimde ve kanamanın durdurulmasına olanak sağlayacak derinlikte keser. Bu özellikleri CO2 lazerini doku üzerinde güvenli bir şekilde yüzeysel çalışmaya uygun kılar. CO2 lazeri ile yapılan ensizyonlarda yan dokulara verilen ısı zararının ne kadar az olduğu aşağıdaki çalışma ile de ispatlanmıştır.

.

.

Vücut hücrelerinin %70-90’ı sudan oluşur. Yukarıda da göreceğiniz gibi bazı dalga boylarındaki lazerler suda diğerlerine göre çok daha iyi emildiğinden dokuyu buharlaştırmakta diğerlerinden daha etkilidir.

Yukarıdaki çalışma, Barrow Neurological Enstitüsü’ nde Dr.Spetzler öncülüğünde OmniGuide lazer sistemi ve bipolar kotar ile beyin dokusu üzerinde aynı derinlikte ensizyonlar yaratmayı hedeflemiş ve bu işlemlerin yan dokularda verdiği zararları incelemiştir. Şekildeki yeşil alanlar ısı ile öldürülmüş dokuları, sarı alanlar ödem bölgelerini gösterir. Çalışmanın sonucunda, CO2 fiberi ile keskin ensizyonlar yapılabildiği ve lazer ışığının çok az doku hasarı yarattığı gözlenmiştir.

CO2 Lazeri hasar bölgesi » 0,2mm

Bipolar Kotar hasar bölgesi > 1 mm

Bu sonuçlardan da görebileceğiniz gibi; CO2 lazeri, cerraha bipolar kotara göre hassas dokulara çok daha yakın çalışabilme olanağı tanır.

OmniGuide CO2 lazer sistemi; bipoların muadili bir cerrahi alet değildir, bipolar ile müdahalenin riskli olduğu anatomilere daha yakın çalışma olanağı sağlar.

.

.

Aynı çalışmadan alınan yukarıdaki grafikte de görüldüğü gibi, bipolar kotarda güç arttırıldıkça yan dokulara verdiği ısı hasarı da hızla artmaktadır. CO2 lazerinin verdiği ısı hasarı ise neredeyse güç artışından bağımsızdır.

1998’de, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları Science dergisinde yayınlanan her yönden gelen ışığı yansıtabilen “mükemmel ayna” keşfinin ardındaki teknolojiyi laboratuvara aktarmayı başardılar ve sonuçlarını 2002 yılında Nature dergisinde yayınladılar. Teknoloji MIT tarafından OmniGuide şirketi adına 2003′ te geliştirme amacıyla lisanslanmıştır.

OmniGuide BeamPath™ fiberleri CO2 lazerini iletebilen dünyanın ilk esnek fiberleridir.

Böyle bir fiberin eksikliği, CO2 lazerleri kullanımını on yıllarca “line-of-sight” (uzaktan atış, hareketli kol, mikromanipülatör) sistemleri ile kısıtlı bırakmıştır.

OmniGuide fiberlerini oluştururken kullanılan kırktan fazla katmandan oluşan mükemmel ayna yapısının kalınlığındaki hassasiyet ancak bir yarı-iletken laboratuvarında elde edilebilecek derecededir. Diğer fiberlerle taşınamayan CO2 lazeri dalga boyu “içi boş” fiber fikri ve bu mükemmel aynaların birleştirilmesi ile oluşturulmuştur.

 

OmniGuide BeamPath™ fiber teknolojisi, CO2 enerjisini dünyada ilk kez esnek bir fiberden geçirerek insan vücudunda daha önce CO2 lazeri ile ulaşılamayan dokulara dek ulaştırmıştır.

Eski “Line-of-Sight” CO2 lazerine aşina olan cerrahlar artık insan anatomisinde daha önceden ulaşılamayan yapılara ulaşabilecekler ve daha önceden CO2 lazer kullanmamış olanlar ise özellikle kritik yapıların içinde ve etrafında bu aletin sunduğu sayısız avantaja tanıklık edeceklerdir.

 

 

BeamPath fiberi dokuya temas etmeden kullanılabilen optik bir neşterdir.

BeamPath sistemi lazer ışığını çalışma noktasına güvenli bir şekilde ileterek, bu yol boyunca karşılaşılma ihtimali olan hassas dokuların zarar görme riskini ortadan kaldırır.

BeamPath fiberi hassas diseksiyon, ablasyon ve mikrovasküler koagülasyonu tek bir araçta birleştirir.

Optik neşterin dokuya olan uzaklığı, yakın mesafelerde odaklanmış olduğu için derin kesikler yaratmaya, uzaktan ise (1-2 cm) defokus olarak hassas ablasyon ve koagülasyona olanak sağlar.

Cerrah dokuyu minimum kanama ile keserken aynı zamanda koagulasyon da yapabilir.

Kesme anında oluşan kanamaya, lazerin doku ile uzaklığını ayarlayarak, alet değiştirmeye gerek kalmadan anında müdahale edebilir.

Minimum ısı dağılımı sağlayan CO2 lazeri sayesinde hassas dokulara daha yakın çalışabilme imkanı sunar.

Operasyon esnasında dokunulması güvenli olmayan dokuların ve hassas anatomilerin (osiküler zincir, sinir ve arterler gibi) etrafında; dokunmadan kesme, koagulasyon ve yüzeysel ablasyon yapılabilmesini sağlar.

CO2 lazerinin sudan geçmeme özelliği sayesinde, anatomide var olan sıvılar ile (perilenf, serebrospinal sıvı gibi) ya da dışarıdan konabilen ıslak pomatlar ile istenen hassas dokular kolayca korunabilir. Yüzeysel çalışabilme özelliği ile istenmeyen dokuların (tümör, kolestoatoma) tamamen temizlenmesi hastalığın nüksetme riskini azaltır. Tümör yatağını koagulasyonu da rekürrasyonu azaltır.

OmniGuide sisteminin bir parçası olan helyum gazı akışı; dokuyu soğutur, lazeri durduracak olan kanı temizleyerek lazerin doku ile temasını sağlar, oluşan dumanı üfleyerek cerrahın görüşünü temizler.

Derinlerdeki tümörlere ulaşarak kanamasız olarak küçültülmesini ve alınmasını sağlar.

OmniGuide Beampath teknolojisinin, kullanıldığı operasyonlarda, ameliyat süresini ve hastanede yatış süresini açık ameliyatlara oranla çok daha fazla aşağıya çektiği ayrıca yine açık ameliyatlara ve klasik LOS CO2 lazerine oranla çok daha verimli bir cerrahi süreç sağladığı klinik çalışmalar ile kanıtlanmıştır.

KULAK BURUN BOĞAZ

 

OTOLOJİ & NÖROOTOLOJİ _

Hassas yapılar etrafında kullanılmak üzere tasarlanmış atravmatik, dokunmadan diseksiyon aracıdır.

Genel olarak stapes ameliyatlarında perilenf sıvısından geçmediği ve dokunmadan ablasyon sağladığı için CO2 lazeri en uygun cerrahi alettir.

Stapes kemiği ve stapes tabanı etrafında kullanılmak üzere tasarlanmış atravmatik, dokunmadan ablasyon aracıdır. Revizyon vakalarında protezin yaralı dokuya bağlı olup olmadığını görmek zor olduğundan, mekanik kuvvet uygulayıp protezi çekmek tehlikelidir. Bu nedenle, protez çevresindeki dokudan çok nazik biçimde ayrılmalıdır. CO2 lazeri ile bütün doku hiçbir mekanik kuvvet uygulamadan temizlenebilir. Ayrıca CO2 lazeri, iç kulağa nüfuz etmeyip perilenfin yüzeyinde kaldığından bu işlem için en güvenli cerrahi alettir.

Kolesteatom, yaralı doku ve adenoz osiküler zincire zarar verebilir. Bu zararlı dokular alınırken, bu dokularla bağlantılı olan sağlıklı anatominin korunması gerekir. OmniGuide BeamPath sistemi katmanlar boyunca diseksiyona imkan tanır.

Zararlı dokular çok kanlı olabilir ve kan cerrahi alanı kısıtlar. Orta kulak ameliyatlarında kotar çok nadiren kullandığından, CO2 lazeri ameliyat esnasında kanamayı kontrol altına almak için en verimli araçtır. Mikrovasküler koagülasyona uygundur.

Osiküler zincirin bir kısmı geri kalanında travmaya neden olmadan alınmak isteniyorsa, lazer mekanik müdahale olmadan bu prosedürü gerçekleştirir. Sağlıklı dokuya yapılan çekme ona hemen zarar verebilir ama CO2 lazeri mekanik temas olmadan diseksiyon yapar ve hastalıklı dokuyu travma yaratmadan kaldırır.

Glomus tümörleri ve akustik nörinomlar (köşe tümörleri), yüz sinirleri gibi kritik yapıların yakınlarında olduklarından çok hassas ve termal yayılması az olan bir aletle çıkarılmaları gerekir. Çok damarlı olduklarından iyi koagule edilmeleri de gerekir. OmniGuide besleyici damarların koagulasyonunu çok iyi şekilde yapar ve tümörün ablasyonunu etrafındaki yapılara zarar vermeden gerçekleştirir.

CO2 lazeri tümörü küçültmek ve kurutmak için ablasyon modunda kullanılır. Kritik yapılarla çevrili tümör kurutulduktan sonra çekmeden alınabilir.

Koklear implantasyonda matkabın yol açabileceği sensörinöral işitmeye zarar verebilecek travma ihtimalini ortadan kaldırır.

LARENGOLOJİ & SOLUNUM YOLLARI _

OmniGuide sistemi sayesinde CO2 lazerinin tüm avantajları boğaz anatomisinin daha önce ulaşılamayan bölgelerine taşınabilmektedir. Bu sayede bir çok operasyon açık ameliyata gerek kalmadan, minimal invazif biçimde gerçekleştirilebilmektedir. CO2 lazerinin, fiberle iletimi gerçekleşmeden önce bu anatomide kullanılan diğer aletlere (microdebrider, fiberle iletilen diğer lazerler, LOS CO2 lazeri gibi) göre üstünlüklerini giriş bölümünde tartışmıştık (koagulasyon, daha az ısı hasarı ile yüzeysel çalışma, kolay erişim gibi).

Benin solunum yolu müdahaleleri cerrahlar tarafından hastanın burnundan aşağı sokulan fleksibl endoskop yardımı ile de yapılabilir. Fleksibl endoskop ile birlikte de kullanılabilen Beampath fiber sistemi sayesinde, açık ameliyat gerekmeksizin ya da sadece lokal anestezi ile müdahale yapılabilir.

Bu sistem sayesinde CO2 lazeri mikroskoptan bağımsız olarak iletilebilmektedir. Bu sayede, görüntünün başka şekillerde sağlandığı (teleskop ya da fleksibl endoskop gibi) ameliyatlar mikroskopsuz gerçekleştirilebilir.

Tekrarlı papillomalarda yüzey mertebesinde etki uzunluğu hasta için çabuk iyileşme süreci demektir. OmniGuide fiberi daha etkin bir tedavi için glotisin ulaşılamayan bölgelerine girebilir.

Trakeal Stenoz ameliyatlarında fiber iletiminin dokunsal işlevi sayesinde cerrah radial kesme işlemini çok daha başarılı şekilde yapar. Kesiklerin kesinliği ve tamamlanmış olması hastalığın tekrarlanma riskini azaltır. Termal yayılmayı en aza indirger ve trake perforasyonu riskini azaltır.

Kompleks larengeal lezyonlarda, poliplerde ve tümörlerde BeamPath fiberi daha önce girilemeyen bölgelere girme yetisine sahiptir. Alet çok hassas bir kesici olmasının yanında kılcal damar kanamalarını koagule ederken öbür yandan da dokuyu verimli şekilde ortadan kaldırır. Uygun kullanımında, YAG ve KTP lazerleri ile karşılaştırıldığında, yüzey mertebesindeki etkinlik uzunluğundan dolayı trake perforasyonu riski çok düşüktür. Sağlıklı dokulara termal yayılmayı en aza indirgediğinden daha az acılı ve daha çabuk bir iyileşme süreci sunar.

Lazerin etkileri mukozanın yüzeyinde tamamen görülebilir durumdadır(visible) ve cerrah tam olarak istediği bölgeyi keser ya da ablasyon yapar.

BAŞ & BOYUN _

Subglotik lezyonlarda olduğu gibi ağızdan keskin hedeflemelerin yapılmasının zor olduğu birçok ameliyat vardır. OmniGuide fiberi ve handpieceleri ile yan ve arka kesimleri yapmak ve üç boyutlu kontrol sağlamak mümkündür.

Cerrah OmniGuide fiberi kullanırken kesim açısının kontrolüne tamamen hakimdir ve hedeflemek için hastanın pozisyonunu değiştirmesine gerek kalmaz. Mikromanipülator ile tekrar tekrar fokuslama gereği duyulmaması cerraha zaman kazandırır ve zor anatomilere giriş sağlar.

Kotara kıyasla daha az termal hasar verir. Daha az termal hasar, ameliyat sonrası daha az acı ve şişlik ve aynı zamanda daha çabuk iyileşme demektir.

Kotarla yapılan ameliyatlara oranla daha keskin kesim kenarları sağladığından histolojik analizi kolaylaştırır.

Daha az kanama ile ameliyat bölgesininde temiz çalışma imkanı sağlanır.

Kompleks larengeal lezyonlarda, poliplerde ve tümörlerde BeamPath fiberi daha once girilemeyen bölgelere girme yetisine sahiptir. Alet çok hassas bir kesici olmasının yanında kılcal damar kanamalarını koagule ederken öbür yandan da dokuyu verimli şekilde ortadan kaldırır. Uygun kullanımında, YAG ve KTP lazerleri ile karşılaştırıldığında, yüzey mertebesindeki etkinlik uzunluğundan dolayı trake perforasyonu riski çok düşüktür. Sağlıklı dokulara termal yayılmayı en aza indirgediğinden daha az acılı ve daha çabuk bir iyileşme süreci sunar.

Lazerin etkileri mukozanın yüzeyinde tamamen görülebilir durumdadır(visible) ve cerrah tam olarak istediği bölgeyi keser ya da ablasyon yapar.

 

NÖROŞİRURJİ

 

Yüzeysel çalışabilme özelliği ile istenmeyen dokuların tamamen temizlenmesi hastalığın nüksetme riskini azaltır. Tümör yatağını koagulasyonu da rekürrasyonu azaltır.

OmniGuide sisteminin bir parçası olan helyum gazı akışı; dokuyu soğutur, lazeri durduracak olan kanı temizleyerek lazerin doku ile temasını sağlar, oluşan dumanı üfleyerek cerrahın görüşünü temizler.

CUSA (ultrasonik aspratör) ile alınamayacak kadar sert tümörlerin (örn. menenjiyom) keserek çıkartılmasına olanak tanır. Daha önce CUSA ve neşter yetersiz kaldığı için çıkarılamayan ve çaresizce hasta içinde bırakılan bu tür bir tümörün büyük çoğunluğunun OmniGuide sistemi ile yapılan ikinci bir ameliyatla çıkarılması CNN habere konu olmuştur. (bknz. CNN Haber videosu).

Derinlerdeki tümörlere (örn. Kavernöz Malformasyonları), endoskopik ve minimal invasif olarak tümöre ulaşarak kanamasız olarak küçültülmesini ve alınmasını sağlar.

OmniGuide Beampath teknolojisinin, kullanıldığı operasyonlarda, birkaç fonksiyonu aynı alette barındırdığı için, ameliyat süresini azalttığı ayrıca güvenli eksizyonlarla cerraha hız kazandırdığı sistemimizi kullanan cerrahlar tarafından bildirilmiştir.

Genel olarak tüm tümör vakalarında (özellikle omurilikte ve omurilik lipomalarında), tümör üzerinde dokuya temas etmeden kolayca çalışmasını sağlar (Dokunmadan kesme/koagulasyon/debulking).

Lazer ışığı bipolarda olduğu gibi dokuya elektrik vermediği için sinirlerin gereksiz yere uyarılmasını engeller. Bu konuda yapılmış bir klinik çalışma olmamasına rağmen kullanıldığı vakalarda doktorlardan bu avantajı bildirilmiştir.

 

CNN HABER

http://edition.cnn.com/videos

Şimdiye kadar BeamPath fiber sistemi,

Otoloji
Baş ve Boyun Onkolojisi
Larengoloji
Nöroşirürji
Omurilik Onkolojisi
Jinekoloji
Pulmonoloji
Gastroenteroloji

kliniklerinde 16.000 yetişkin ve pediatrik cerrahi operasyonda kullanıldı. OmniGuide fiber iletimli CO2 lazer sisteminin mikrocerrahideki öneminin farkına varan cerrahların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. OmniGuide’ın BeamPath fiber sistemi cerrahlara, cerrahi pratiğin sınırlarını yeniden tanımlama ve hastalarına minimal zarar veren cerrahinin avantajlarını sunma fırsatını tanır.

 

OTOLOJİ

Safety, Precision: Hand-held Control of CO2 Laser Energy.
The BeamPath® OTO is a flexible CO2 laser system that enables precise otologic surgery. Unlike the line-of-site CO2 laser, the BeamPath OTO’s intuitive hand-held design empowers the surgeon to freely direct CO2 laser energy at any angle and navigate around critical middle ear anatomy. This is useful for procedures where line-of sight CO2 laser energy is typically used, such as stapes surgery (CLASS – CO2 Laser Assisted Stapes Surgery), as well as those where CO2 laser was limited in its use such as chronic ear surgery complicated by cholesteatoma, scar tissue, and adhesions (CLEAR – CO2 Laser Enabled Ablation & Resection).

CLASS: CO2 Laser Assisted Stapes Surgery
The BeamPath OTO-S fiber’s streamlined geometry enables superior visualization in the confined space of the middle ear. Offering the combined benefits of precision, hand-held control, and hemostasis of microvasculature, the BeamPath OTO-S is a superior tool for stapes surgery. The fiber is used to precisely resect the stapes tendon and crus and to safely form a rosette in the footplate. The excellent absorption of CO2 laser energy in the perilymph and the hand-held maneuverability of the fiber may help to minimize the risk of damage to underlying middle and inner ear structures.

CLEAR: CO2 Laser Enabled Ablation & Resection
The BeamPath OTO-M offers surgeons a no-touch dissection tool, safe to use around the delicate structures of the middle ear. The combined cutting, ablation, and micro-coagulation of the tool allows for efficient yet delicate, layer-by-layer removal of diseased tissue which is often encountered during chronic ear procedures. The fiber can be used for diseased tissue removal during: revision procedures (stapedectomy, mastiodectomy), tympano-mastoidectomy, tumor resection, and ossicular chain reconstruction. The BeamPath OTO-M fiber’s hand-held control and micro-coagulation allow CO2 laser energy to be used as never before, for:

Cholesteatoma removal
Adhesion ablation
Scar tissue dissection
Debulking and coagulation of vascular tumors

Recent clinical publications have demonstrated improved clinical results and safety in these procedures over hundreds of patients. For more information, please click here.

 

 

BAŞ & BOYUN ONKOLOJİSİ

 

Otoloji& NörootolojiStapedektomi/Stapedotomi

Stapedektomi/Stapedotomi Revizyonu

Kulak Kemikleri Renkonstrüksiyonu

Timpanoplasti/Mastoidektomi

Kolesteatoma

Glomus Tümör

Akustik Neuroma

Miringoplasti

Östaki Tüboplastisi

Koklear implant (yumuşak kohleostomi)

Larengoloji & Solunum Yolları

Larengeal Papilloma

Trakeal Papilloma

Trakeal Stenoz

Glotis altı Stenoz

Glotis üstü Stenoz

Larengeal Granüloma

Trakeal Granüloma

Ses Teli Polipleri

Trakeal Amiloid

Tonsil Redüksiyonu

Baş & Boyun

Dil Tabanı Rezeksiyon

Hemi-Larenjektomi

Glosektomi

Kordektomi

Ağız Tabanı Rezeksiyonu

Zenker Divertikülotomisi

Tonsil Kanserleri

 

Advanced solutions for microsurgical approaches.
BeamPath® ENT products provide Head and Neck surgeons with the precision of CO2 laser in a hand-held device for oral cavity, oropharyngeal, and laryngeal resections.  The system’s intuitive design allows for improved access, increased precision and control in and around complex anatomical structures, enhancing minimally invasive approaches for improved outcomes.

HOW IT WORKS
Minimally Invasive Access
Safe and precise delivery of laser energy via OmniGuide’s custom hand pieces, rigid bronchoscope, flexible endoscope or in conjunction with the robotic system
Predictable and Precise Tissue Interaction
High absorption of CO2 laser in water results in predictable and controlled tissue interaction with lateral thermal effect of approximately 0.15mm
Electrosurgical energy causes a less predictable thermal spread and a tissue effect that is approximately 10x greater1
Controlled Depth of Penetration
The divergent laser beam facilitates easy and rapid depth control by adjusting distance to tissue
Hemostatic cutting is achieved at close distances, while ablation and coagulation are achieved at farther distances

POTENTIAL BENEFITS INCLUDE
Improved Surgical Efficacy
Improved access near difficult-to-reach anatomy, contoured anatomy2,3
Minimal thermal trauma improves confidence in obtaining negative margins4
Easier Histological Assessment
Smaller coagulation zone and width of injury makes it easier to assess resection margins3,5
Fast Patient Recovery, Return to Normal Diet2
Low degree of post-operative swelling and scarring 4,5
Good swallowing function and low need for tracheostomy, G-tubes5,6

CLINICAL APPLICATIONS
• Oral Cavity Resection
Partial Glossectomy
Retrimolar Trigone
Floor of Mouth
• Oropharyngeal Resection
Tonsillar Cancer
Base of Tongue
Buccal Lesion
Soft Palate
• Laryngeal Resection
Partial Laryngectomy
Cordectomy
• Zenker’s Diverticulectomy
• Nasopharyngeal Stenosis

1 Ryan et al, J Neurosurg, 2010; 112(2): 434-43. 2 Hanby et al, World Journal of Surgical Oncology 2011, 9:83.  3 Holsinger et al, Laryngoscope 116: July 2006.  4 Solares and Strome,  Laryngoscope 117: May 2007.  5 Gottschlich and Ambrosch, Operative Techniques in Otolaryngology (2004) 15, 252-255. 3 Zeitels et al, Annals of Otology, Rhinology & Laryngology 115(7):535-54.   6 Rich et al, Laryngoscope July 2009.

 

LARENGOLOJİ

 

Advanced solutions for microsurgical approaches.

The BeamPath® ENT system enables precise hand-held cutting and no-touch ablation of tissue on difficult-to-reach anatomy. Unlike the line-of-site CO 2 laser approach for laryngology and airway disorders, the BeamPath ENT’s intuitive hand-held design and maneuverability allows the surgeon to direct CO 2 laser energy behind and around target tissue.

This is particularly useful in removing sessile polyps, lesions, or tumors which are not positioned perpendicular to a surgeon’s line of sight. The BeamPath ENT system enables radial cuts with good coagulation and minimal thermal spread thus advancing the treatment of tracheal stenosis, a procedure for which surgical options are limited. Flexible fiber delivery of CO 2 laser energy allows certain procedures, such as papilloma removal, to be performed in the office or clinic rather than the operating room. The fiber is delivered to target tissue via OmniGuide’s custom laryngeal handpieces, a rigid bronchoscope, or the working channel of a flexible endoscope.

HOW IT WORKS 

Minimally Invasive Access
Safe and precise delivery of laser energy via OmniGuide’s custom hand pieces, rigid bronchoscope, flexible endoscope or in conjunction with the robotic system
Predictable and Precise Tissue Interaction
High absorption of CO2 laser in water results in predictable and controlled tissue interaction with lateral thermal effect of approximately 0.15mm
Electrosurgical energy causes a less predictable thermal spread and a tissue effect that is approximately 10x greater1
Controlled Depth of Penetration
The divergent laser beam facilitates easy and rapid depth control by adjusting distance to tissue
Hemostatic cutting is achieved at close distances, while ablation and coagulation are achieved at farther distances

POTENTIAL BENEFITS INCLUDE
Improved Surgical Efficacy
Improved access near difficult-to-reach anatomy — more complete disease control, reduced recurrence 2,3
Minimal thermal trauma with preservation of viable cells 4
Increased Operative Efficiency
Ease-of-setup and use — intuitive design provides more control  2
Multi-functional tool — can be used for cutting, ablation and coagulation 2,3
Enhanced exposure minimizes changes in operative setup 5

CLINICAL APPLICATIONS
Tracheal Papilloma
Tracheal Granuloma
Tracheal Amyloid
Vocal Cord Polyps/Cysts
Subglottic Hemangioma
Subglottic Stenosis Surgery
Supraglottoplasty
Posterior Cricoid Split
Arytenoidectomy

1 Ryan et al, J Neurosurg, 2010; 112(2): 434-43.  2 Jacobson et al, Otolaryngology–Head and Neck Surgery (2006) 135, 469-470. 3 Shires et al, International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology (2009) 73, 67—72. 4 Chettri and Long, Operative Techniques in Otolaryngology (2011) 22, 131-134 5 Holsinger et al, Laryngoscope 116: July 2006.

 

NÖROŞİRÜRJİ

Serebrovasküler CerrahiKavernöz Malformasyonları Genel NöroşirürjiOmurilik Tümörleri

Konveksite Tümörleri

Kafa Tabanı CerrahisiKafa Tabanı Menenjiyomu

Köşe Tümörleri

Beyinsapı/Posterior Fossa Tümörleri

PediatrikOmurilik Lipomları

Diğer Nöroşirürjik Onkolojiler

Gergin Omurilik Sendromu

 

Advanced solutions for microsurgical approaches.
The BeamPath® NEURO System provides Neurosurgeons with a precision microsurgical instrument for a dry resection around pristine anatomy.  The BeamPath NEURO’s intuitive design and slim profile allow the surgeon to direct CO2 laser energy deep through small incisions and endoscopic approaches.

For over 30 years, the CO2 laser has been considered the gold standard for precise hemostatic tissue cutting, with a peer-reviewed publication base in the thousands. The CO2 laser has received such accolades due its superficial and controlled interaction with tissue. OmniGuide is the first to introduce a hand-held, flexible CO2 laser, optimized for neurosurgery.

Surgical features:
Hemostatic cutting: dry resection minimizes oozing, increasing surgical efficiency
Precise dissection: pin-point accuracy & sub-millimeter thermal effect
Non-electrical micro-vascular coagulation: no interference with neuro-monitoring
Excellent for hard/calcified/fibrous tumor resection: for more complete tumor removal
Small profile instrument, <2mm: improves visualization through small or deep seated approaches

Tissue Interaction & Safety:
Absorption in water:
CO2 laser energy is highly absorbed in water and cuts tissue by vaporizing the water content of cells at the tissue surface.
High absorption in water leads to a superficial tissue interaction and sub-millimeter thermal effect on surrounding tissue.4
During surgery, wet cottonoids can be used to shield delicate anatomy from the laser beam.
Control:
The hand-held CO2 laser produces a divergent beam, allowing control of resection depth by adjusting distance to tissue and power settings.
Thermal Effect:
When the CO2 laser cuts tissue, the surrounding thermally affected zone is approximately 150 microns.1In comparison, the thermal effect produced by bipolar electrocautery is approximately 1.5mm, a difference of 10x.1

Clinical applications:
Skull Base Meningioma & Acoustic Neuroma
As a hemostatic cutting instrument, the laser enables a dry resection, improving visualization of the surgical field.  Dry piecemeal resection technique reduces instrument exchange, enhances surgical efficiency and may reduce operative time in both large and in fibrous skull base tumor resections.

Spine: Adherent tumors, Myelotomy, Detethering with Lipoma
The laser is highly precise for delicate removal of adherent tumor tissue from healthy anatomy. The submillimeter thermal effect of the laser allows layer-by-layer removal of tumor tissue while sparing adjacent delicate anatomy.5 The non-electrical hemostatic effect of the laser enables dissection close to nerves without interfering with neuro-monitoring.

Cerebrovascular: Cavernous Malformations
The laser enables precise, no-touch dissection at the interface between diseased and healthy tissue.  The low profile of the instrument and its sub-millimeter thermal effect facilitate complex resections through deep approaches and within pristine anatomy (i.e., brainstem, thalamus).

1  Ryan RW, Wolf T, Spetzler RF, Coons SW, Fink Y, Preul MC. Application of a flexible CO2 laser fiber for neurosurgery: laser-tissue interactions. J. Neurosurgery 2010; 112.2: 434-443

4  Ryan RW, Spetzler RF, Preul MC. Aura of technology and the cutting edge: a history of lasers in neurosurgery. Neurosurgery Focus 2009; 27:E6
5  Browd SR, Zauberman J, Karandikar M, Ojemann JG, Avellino AM, Ellenbogen RG. A new fiber-mediated carbon dioxide laser facilitates pediatric spinal cord detethering. Technical note. J Neurosurg Pediatr. 2009; 4:280-284.

 

JİNEKOLOJİ

 

Minimal İnvaziv ProsedürlerEndometriyöz Tedavisi

Miyomektomi

Adezyolizis

Sarkokolpopeksi

Alt Genital Bölge ProsedürleriVulvar/Vaginal/Servikal Kondilom Ablasyonu

Vulvar/Vaginal/Servikal Neoplazi

Servikal Konizasyon

 

The BeamPath® GYN system provides Gynecologists with the energy they can trust for safe and complete disease removal. The device allows the surgeon to operate with confidence near delicate anatomy by providing minimally invasive access, precise and predictable tissue interaction, and the micron-level thermal spread of CO2 laser energy.
The CO2 laser has been considered the gold standard for precise tissue cutting for over 30 years, with a peer reviewed publication base in the thousands. Although its minimal thermal effect is appreciated when operating near critical structures, clinical applications have historically been limited due to cumbersome set-up and difficulty in obtaining sufficient anatomical access. OmniGuide has overcome these limitations by introducing BeamPath, a breakthrough technology enabling the delivery of CO2 laser in an easy-to-use, flexible fiber form.

This is a video of a surgeon performing a simulated peritoneal excision for the treatment of endometriosis. On the left is the conventional monopolar approach compared to the OmniGuide CO2 Flexible Laser system.

How it Works
Predictable and Precise Tissue Interaction
CO2 laser energy is highly absorbed in water and cuts tissue by vaporizing the water content of cells at the tissue surface. High absorption of CO2 laser energy in water leads to a predictable and controlled tissue interaction with a thermal effect of approximately 150 microns. 1 Electrosurgical energy relies on tissue conductivity, causing a less predictable thermal spread and a tissue effect that is approximately 10x greater. 1

Controlled Depth of Penetration
The BeamPath® System features a divergent beam, allowing the surgeon to easily control the depth of penetration by adjusting the distance to the tissue. Hemostatic cutting is achieved at close distances, while ablation and coagulation is achieved at distances farther away.

 

 

 

 

 

Clinical Applications:

Minimally Invasive Endometriosis Procedures
The goal of endometriosis surgery is to give patients the best chance of symptom relief by safely and completely removing disease. Electrosurgery has been widely used in minimally invasive procedures because it enables hemostatic disease resection. However, the thermal spread associated with standard electrosurgery can present safety challenges when working near critical structures like the ureter, bowel, or bladder. In these situations, the risk of thermal injury can prohibit surgeons from complete disease removal.
The CO2 laser offers significant advantages due to its precise and predictable tissue interaction. It is often referred to as the “what you see is what you get” laser. The micron-level thermal effect allows surgeons to visualize depth of penetration, removing the guesswork associated with electrosurgery.
• Key advantages of CO 2 laser in Endometriosis procedures include:

SAFETY: precise and predictable tissue interaction minimizes risk of thermal injury 2
MORE COMPLETE DISEASE REMOVAL: micron-level thermal spread 1 allows surgeons to operate with confidence near critical structures like the ureter, bowel, bladder, and reproductive organs
With BeamPath, surgeons can enjoy the benefits of CO2 laser in an easy-to-use, flexible form designed for use in both platforms of minimally invasive surgery:
Conventional Laparoscopy – compatible with standard 5mm trocars
Robot-assisted Laparoscopy – compatible with robotic instrumentation, allowing full-wristed articulation
Lower Genital Tract Surgery
The CO2 laser is an effective surgical instrument for treating lesions covering a large surface, where precise control over depth of tissue penetration is imperative. Although traditional CO2 lasers provide utility in these procedures, they are limited in anatomical access and are cumbersome to use. In contrast, BeamPath delivers CO2 laser energy to target tissue from any angle while offering no-touch resection and ablation of superficial as well as deep seated vaginal and cervical lesions.
BeamPath offers the following advantages compared to traditional line-of-sight systems:
Improved access for hard-to-reach lesions
Enhanced ease-of-use and ergonomics
1 Ryan et al. J Neurosurg, 2010; 112(2): 434-43.
2 Tulikangas et al. Fertil Steril, 2001; 75(4): 806-10.

CO2 Lazer kiralama ile ilgili sorular ve cevaplar

CO2 Lazer kiralama nasil gerçeklesir?
Omniguide fiber iletimli CO2 lazerini kiralamak için sistemin tek kullanimlik parçasi olan lazer fiberini satin almaniz yeterlidir. Lazer cihazi kira ve teknik destek ücretleri kisitli bir süre için sirketimiz tarafindan karsilanmaktadir.

— Fiber ücretini SGK ödüyor mu?
Evet. Dogrudan alim prosedürü uygulanarak (hasta basina) fiber ücreti SGK tarafindan ödenir.

— Özel sigortalar fiber ücretini karsiliyor mu?
Evet. Fiber ücreti özel sigortalar tarafindan karsilaniyor.

— Lazer için ayrica kira ücreti ödeyecek miyiz?
Hayir. Ayrica kira ve teknik destek ücreti talep edilmeyecektir Lazer cihazi kira ve teknik destek ücretleri kisitli bir süre için sirketimiz tarafindan karsilanmaktadir.

— Reçeteyi nasil düzenleyecegim?
Reçeteye asagidaki maddelerden birisinin yazilmasi yeterlidir.
Kulak için Karbondioksit Lazer Fiberi OTO-S
Larenks için Karbondioksit Lazer Fiberi ENT-L
Fiber seçiminde size hizmet verebilmemiz için vaka bilgileri gerekmektedir.

— Lazer ile ameliyata karar verdikten sonra fiber istegini nasil yapmaliyim?
Hasta adina reçete düzenleyip hastanenizin dogrudan alim bölümünde (22 F) yöntemiyle alim gerçeklesir.

— Satin alma nasil gerçeklesir?
Hastanenizin dogrudan alim bölümü bize ulasir ve biz gerekli evraklari kendilerine ulastiririz.

— Ameliyattan ne kadar önce size haber vermeliyim?
TIP FAKÜLTELERI VE EGITIM VE ARASTIRMA HASTANELERI
Satin alma onaylayinca ameliyatinizdan en az 2 gün önce bizimle irtibata geçmeniz yeterlidir.

ÖZEL HASTANELER
Ameliyatinizdan en az 2 gün önce bizimle irtibata geçmeniz yeterlidir. Bize İletişim yada Online İletişim Formu sayfalarimizdan ulasabilirizsiniz.

— Tek vaka için lazeri kiralayabilir miyim?
Evet. Tek vaka için lazeri kiralayabilirsiniz.

— Ameliyatin oldugu gün acil lazeri kiralamaya karar verirsem ne yapmaliyim?
TIP FAKÜLTELERI VE EGITIM VE ARASTIRMA HASTANELERI:
Satin alma onaylayinca bize ulasirsaniz lazer baska bir hastanede degilse lazeri kiralayabilirsiniz. DOGRUDAN ALIM BÖLÜMÜ ACIL ILGILENIRSE 30 DK . IÇERISINDE SATIN ALMA GERÇEKLESIYOR.

ÖZEL HASTANELER:
Bizi aramaniz yeterli lazer baska bir hastanede degilse lazeri kiralayabilirsiniz.

— Ameliyattan önce lazeri deneyebilir miyim?
Evet. Ameliyat öncesi et üzerinde lazeri deneyebilirsiniz.

— Ameliyattan önce cihazin sterilize olmasi gereken parçalar ne zaman sterilizasyona gönderilir?
Lazer fiberiyle birlikte kullanacaginiz el aletleri ameliyatinizdan 1 saat önce sterilizasyona verilir.

— Bir gün içinde lazerle 1 den fazla ameliyat gerçeklestirebilir miyiz?
Evet. Her vaka için ayri fiber satin alinarak gerçeklestirilebilir.

— Ayni fiberle baska ameliyat yapabilir miyim?
Hayir. Fiberler teknolojisi geregi sterilize edilemediginden tek kullanimliktir.

— Ameliyat esnasinda lazer cihazini teknik anlamda kim kullanacak?
Ameliyat esnasinda teknik personelimizden bir kisi mutlaka ameliyathanede bulunur ve gerekli teknik destegi size saglar.

— Ameliyat esnasinda lazer kullanirken korunma amaçli gözlük kullanilmali midir?
Gözü CO2 lazerinden korumak için onaylanmis gözlükler tarafimizdan temin edilir. Cam ve ya plastik CO2 lazerini durdurmaktadir. Mikroskop kullanan hekimler için ekstra korumaya gerek yoktur.

— Ameliyat sonrasi evrak prosedürü nasildir?
TIP FAKÜLTELERI VE EGITIM VE ARASTIRMA HASTANELERI:
Ameliyat dan sonra hasta adina satin aldiginiz fiberin faturasina imza ve kase basilir ayrica klinik sekreterinin ameliyat gününde kullanildi raporu düzenlemesi gerekir. Hasta taburcu olmadan ilgili bölüme verilir.

ÖZEL HASTANELER:
Ameliyat hemşiresinin ürünün barkodunu hastanın dosyasına koyması yeterlidir.

— Degisik zamanlarda kullanmak üzere 10 veya daha fazla fiber satin almak istersek indirim yapilir mi?
Evet toplu fiber alimlarinda indirim uygulanir.

— Istanbul disindaki hastaneler lazer kiralayabilir mi?
Evet. Istanbul disindaki hastanelerden lazer kiralamak için en az 5 vakaniz olmasi gerekir ve vakalarin 2 gün içinde bitirilmesi gerekir.

— Lazer kolay tasinip kurulabilir mi?
Evet cihaz 3 ana parcadan olusur ve kurulumu kolaydir. Teknik ekibimiz lazer tasima ve kurulumunu saglayacaktir.

— Lazeri is saatleri disinda kirayalayabilir miyim? (17:00’den sonra)
Evet. Lazer cihazi ve teknik ekibimiz müsait ise is saatleri disinda da ek ücret talep etmeden sizlere hizmet verebiliriz.

— Lazeri acil ameliyatlar icin kirayalayabilir miyim?
Evet. Lazer cihazi ve teknik ekibimiz müsait ise acil ameliyatlarinizda size hizmet verebiliriz.

Neurosurgery & Spine: Peer-reviewed clinical papers
Aura of technology and the cutting edge: a history of lasers in neurosurgery 
Benefiting from the most recent developments in materials science, current CO2 laser delivery systems provide a useful addition to the neurosurgical armaentarium when applied in the correct circumstances and reflect the important historical advances that come about from the interplay between neurosurgery and technology.
A new fiber-mediated carbon dioxide laser faciliates pediatric spinal cord detethering 
Using a flexible fiber to conduct CO2 laser energy allows accurate microneurosurgical dissection and renders this instrument a high-precision and ergonomic surgical tool in the setting of spinal cord dethering.
Application of a flexible CO2 laser fiber for neurosurgery: laser-tissue interactions 

Head & Neck: Peer-reviewed clinical papers
Solares CA, Strome M. Transoral Robot-Assisted CO2 Laser Supraglottic Laryngectomy: Experimental and Clinical Data. Laryngoscope. 2007; 117:817–820 
Transoral CO2 laser surgery for selected supraglottic tumors results in improved postoperative function and decreased morbidity, with comparable survival to open surgery. Recently, robot-assisted techniques have been reported for the management of supraglottic lesions.
Holsinger FC, Weber RS. Swing of the surgical pendulum: a return to surgery for treatment of head and neck cancer in the 21st century? Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2007;69(2 Suppl):S129-31 
Treatment for head and neck cancer has evolved significantly during the past 100 years. Beginning with Bilroth’s total laryngectomy on New Year’s Day in 1873, “radical” surgery remained the only accepted treatment for head and neck cancer when optimal local and regional control was the goal.
Holsinger FC et al. Use of the Photonic Band Gap Fiber Assembly CO2 Laser System in Head and Neck Surgical Oncology. Laryngoscope. 2006 Jul;116(7):1288-90 
Department of Head and Neck Surgery, The University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston, Texas 77030-4009, USA.
Devaiah A et al. Surgical Utility of a New Carbon Dioxide Laser Fiber: Functional and Histological Study, Laryngoscope. 2005; 115:1463–1468 
OBJECTIVES/HYPOTHESIS: The objective was to investigate the functional and histological properties of surgical procedures using a new carbon dioxide (CO2) laser fiber. STUDY DESIGN: In vitro and in vivo animal models.
Zeitels SM et al. Carbon dioxide laser fiber for laryngeal cancer surgery, Ann Otol Rhinol Laryngol. 2006 Jul;115(7):535-41 
OBJECTIVES: The carbon dioxide laser has evolved to be the premier dissecting instrument for hemostatic cutting during endolaryngeal cancer resection. However, dissection is limited to mirror-reflected line-of-sight delivery of the laser.

Laryngology: Peer-reviewed clinical papers
Shires CB et al. “Management of suprastomal tracheal fibroma: Introduction of a new technique and comparison with other techniques.” Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009 Jan 73(1):67-72. (379.28 KB)
Moberly AC, Halum SL. Patient tolerance of the flexible CO2 laser versus the 585-nm pulsed-dye laser for office-based laryngeal surgery. COSM 2008 Presentation (379.28 KB)
Jacobson AS et al. Emerging technology: Flexible CO2 laser WaveGuide, Otolaryngol–Head & Neck Surg. 2006;135:469-470 
Department of Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Mount Sinai School of Medicine, One Gustave L. Levy Place, New York, NY 10029, USA. adam.jacobson@msnyuhealth.org
Torres D et al. OmniGuide Photonic Bandgap Fibers for flexible Delivery of CO2 Laser Energy for Laryngeal and Airway Surgery. Proceedings of the SPIE,2005;5686:310-321 

Otology: Peer-reviewed clinical papers
Lesinski SG, Giesken K. Optical Fiber for CO2 Laser Otosclerosis Surgery, Otolaryngol Head & Neck Surg. 2008;139(2 Suppl 1):57 
To determine the safety and efficacy of new handheld optical fibers for CO2 laser stapedotomy and stapedectomy revision. Advantages of the new CO2 optic fibers are: convenience, reliability and precision. Disadvantages are: special adaptor required for laser console, limited spot size and cost. Omniguides’ handheld optic fibers introduce a safe, effective, and precise delivery system for CO2 laser otosclerosis surgery.
Moss JR, Kaylie DM. Use of OmniGuide CO2 Laser Fiber in Otologic Surgery. Triologic Society (Southern Section) 2008 Poster  (1.22 MB)

Pulmonology: Peer-reviewed clinical papers
Bueno R et al. Flexible Delivery of Carbon Dioxide Lasers through the OmniGuide Photonic Bandgap Fiber for Treatment of Airway Obstruction: Safety and Feasibility Study. CHEST: Late-Breaking Science. 2005; 128 (Suppl 4): 497S 
To investigate the safety and feasibility of Carbon Dioxide (CO2) laser transmission through the OmniGuide Photonic Bandgap Fiber (OPBF) for treatment of airway obstruction.
Feller-Kopman, DJ et al. Detection of Gas Emboli in Bronchoscopic Ablation Therapy Performed under Zero Flow and Low Flow Conditions: A Qualitative Comparative Animal Study. CHEST: 2007; 132, 4: 425S 
We sought to (1) determine whether bronchoscopic ablation therapy results in systemic gas emboli and to (2) correlate their presence with the rate of gas flow used in conjunction with endobronchial/tracheal thermal ablation with Argon Plasma Coagulation (APC) or a fiber delivering CO2 laser power.

Gastroenterology: Peer-reviewed clinical papers
Anandasabapathy, S et al. Novel Endoscopic Application of a New Flexible Fiber CO2 Laser for Esophageal Mucosal Ablation. GIE. 2008; 67:AB145. 

Peer-Reviewed Technical Publications
Temelkuran B et al. Wavelength-scalable hollow optical fibres with large photonic bandgaps for CO2 laser transmission. Nature. 2002;420:650-653 
Conventional solid-core optical fibres require highly transparent materials. Such materials have been difficult to identify owing to the fundamental limitations associated with the propagation of light through solids, such as absorption, scattering and nonlinear effects.
Ibanescu M et al. An All-Dielectric Coaxial Waveguide. Science. 2000;289(5478):415-419 
An all-dielectric coaxial waveguide that can overcome problems of polarization rotation and pulse broadening in the transmission of optical light is presented here.
Fink Y et al. Guiding optical light in air using an all-dielectric structure. J of Lightwave Technology. 1999; 17: 2039-2041 
The emergence of a dielectric omnidirectional multilayer structure opens new opportunities for low loss broad-band guiding of light in air.
Fink Y et al. A Dielectric Omnidirectional Reflector. Science. 1998;282(5394): 1679 – 1682 
A design criterion that permits truly omnidirectional reflectivity for all polarizations of incident light over a wide selectable range of frequencies was used in fabricating an all-dielectric omnidirectional reflector consisting of multilayer films.
Shurgalin M, Anastassiou C. A new modality for minimally invasive CO2 laser surgery: flexible hollow-core photonic bandgap fibers. Biomed Instrum Technol. 2008 Jul-Aug;42(4):318-25 
Carbon dioxide (CO2) lasers have become one of the most common surgical lasers due to excellent tissue interaction properties that offer precise control of cutting and ablation depth, minimal thermal damage to surrounding tissue, and good hemostasis.

Other Publications
More than Smoke and Mirrors: Expanding Technology and Use of Lasers in Otolaryngology-Head and Neck Surgery. ENT Today. 2007; 2:4 
Long used in a number of medical specialties, lasers offer a minimally invasive way to treat a variety of benign and malignant conditions. Otolaryngology-head and neck surgery is one of the first areas of surgery to successfully employ a number of types of lasers for medical and cosmetic purposes.
2. Anastassiou C et al, Fibers Deliver CO2 Laser Beams for Medical Applications. Photonics Spectra. March 2004 
Already capable of delivering tens of watts, a novel optical fiber offers the possibility of minimally invasive surgery using CO2 lasers.
Dellemann G et al. Perfect Mirrors Extend Hollow-Core Fiber Applications. Photonics Spectra. June 2003 
Low-loss waveguides based on omnidirectional mirrors can transport light of almost any wavelength. One potential use is fiber optic beam delivery of CO2 laser light.

Neurosurgery & Spine
Spetzler RF. Resection of a C3-C5 intramedullary cervical cord tumor using a hand-held CO2 laser fiber. Case No. 1522, Sept. 2008. (1.03 MB)
Chin LS. Removal of a sphenoid-orbital meningioma using a hand-held CO2 laser fiber. Case No. 1523, Sept. 2008. (1.4 MB)
Casiano RR and Morcos JJ. Revision transnasal transsphenoidal endoscopic resection of a suprasellar macroadenoma using a hand-held CO2 laser fiber. Case No. 1521, Sept. 2008.  (745.73 KB)
Returning an Important Tool to Neurosurgery: Application of a Novel Flexible CO2 Laser Fiber (1.75 MB)

Otology & Neurotology: OmniGuide Case Report
Bartels LJ. Laser removal of cholesteatoma during a Tympano-mastoidectomy using a hand-held CO2 laser fiber. Case No. 1515, Aug. 2008.  (141.8 KB)

Kaylie DM. Laser detachment of a dehiscent and prolapsed facial nerve from scar tissue on the stapes using a hand-held CO2 laser fiber. Case No. 1516, Aug. 2008.  (208.81 KB)
Michaelides EM. Combined dissection and coagulation of a mastoid tumor using a hand-held CO2 laser fiber. Case No. 1517, Aug. 2008.  (208.81 KB)
Wiet RJ. Removal of adhesions and a collagen graft during a revision stapedectomy using a hand-held CO2 laser fiber. Case No. 1518, Aug. 2008.  (148.08 KB)
Wiet RJ. Removal of an invasive middle ear polyp using a hand-held CO2 laser fiber. Case No. 1519, Aug. 2008.  (157.88 KB)

 

emkado are proud to be the exclusive distributor for the Najar Instruments for the UK and Ireland.

Enhancing precision and improving safety
Laprotech is a Swedish medical device company founded by the surgeon Azad Najar that develops innovative and safe surgical instruments.

Laprotech has developed the Najar Instrument – made in Sweden, an innovative laparoscopic suturing system that is easy and quick to master and allows you, with a minimum of prior training, to set sutures in less than 90 seconds.
Because of the ingenious design of the instruments your sutures will be surgically stable and safe for single sutures as well as running sutures.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surgical stability and safety
An innovative laparoscopic suturing system that allows you, with a minimum of prior training, to set sutures in less than 90 seconds and because of the ingenious design of the instruments your sutures will be surgically stable and safe – single sutures as well as running sutures. At the core of the systemare three interdependent instruments – one that handles the needle, one that handles the clips and thread and one that applies the clip.

The Najar Instruments are a general suturing instrument platform that can be used in a very wide range of e.g. gynaecological, surgical, and urological procedures. The instruments are reusable and the consumables used for each procedure are single use.

Instrument starter kit
The Najar Instrument starter kit includes all three instruments as well as suture and needle head.The instruments are easy to master, gentle, and comfortable. Both right and left-handed surgeons can use them. The Najar instruments are autoclavable and easily assembled and disassembled by operation staff.

Download Laprotech Product Brochure »