Ürünlerimiz


Framiral Şirketi, denge bozuklukları konusunda uzmanlaşmış doktorların ve rehabilitasyon uzmanlarının eşliğinde çalışan teknisyen ve mühendis kadrosuyla 1991’de kurulmuş bir şirkettir. Kuruluşunda bu yana denge bozukluğunun tanı ve tedavisinde kullanılan bir çok ürünü imal etmekte ve satmaktadır.

Herdeks Tıbbi Ürünler Tic.Ltd.Şirketi Framiral Şirketi’ nin Türkiye distribütörüdür.

 

Vestibüler Sistem

Vestibüler Sistem, vücudumuzun dik duruşunu ve dengemizi sağlayan sistem vestibüler sistem olarak bilinir.

Vestibüler sistemin iki işlevi vardır:

Dengenin korunması ve yaralanmaların önlenmesi

Gözün konumunun korunması ve bakılan nesnenin görüntüsünün mümkün olan en yüksek çözünürlükle elde edilmesi.

Denge bozuklukları vestibüler sistemden kaynaklanan sorunlar yüzünden ortaya çıkar. Bu sorunlar iç kulaktan, beyindeki denge merkezlerinin zarar görmesinden, gözdeki bir problemden ya da kaslardaki bir sorundan ortaya çıkmış olabilir. Bu sorunların tanısının konması esnasında hastayı genellikle zor bir tetkik süreci bekler. Çünkü bozukluğun vestibüler sistemin hangi organından kaynaklı olduğunu belirlemek her zaman kolay olmaz.

Vestibüler sistemin bozukluğunda ortaya çıkan yakınmalar;

Vertigo; kısaca hareket yanılsaması veya halüsinasyonu olarak tarif edilir. Dizziness; olarak tanımlanan kavram ise kişinin ayağının altından yerin kayması, dengesizlik hissi gibi duyumlara sebep olup çoğunlukla beyin hastalıklarına, hormonal hastalıklara, boyun hastalıkları gibi nedenlere bağlı olarak gelişir.

 

.

Vestibüler Muayene
Vestibüler sistemin incelenmesi için çeşitli testler mevcuttur.

Romberg Testi
Hasta gözleri kapalı, elleri ve ayakları birleşik biçimde ayakta durur. Düşme olması pozitif Romberg demektir.

Unterberger Testi
Hasta ellerini ileriye doğru uzatır ve olduğu yerde adımlarını sayması istenir. Akut periferik patolojinin olduğu tarafa doğru yönlenir.

Babinski–Weil Testi
Hastadan düz bir çizgi üzerinde gözleri açık ve kapalı yürümesi istenir. Periferik vestibüler bozukluklarda, hasta patolojik tarafa doğru sapar. Geri döndürüldüğünde tekrar sapıp ilk pozisyonundaki konumuna gelir.

Nistagmus
Nistagmus denge bozuklukları ile ilgili tek bulgu olup, gözlerin istemsiz hızlı hareketidir. Yavaş ve hızlı olmak üzere iki evresi vardır. Yavaş evre vestibüler sistemden, hızlı evre ise beyinden kaynaklanır.

Yavaş Evre:
Orta hattan ayrılıp perifere doğru yavaş hareket. Nistagmusu meydana getiren nedenle ilgili. Tanıda önemli.

Hızlı Evre:
Yeniden eski yerine dönüş hareketi. Mezensefalonun düzeltme hareketidir. Gözün hızlı yönü genelde daha çabuk farkedildiği için nistagmusun yönü hızlı faz yönündedir.

Vestibüler Rehabilitasyon
Uzun yıllardır yapılan araştırmalar göstermiştir ki kronik denge problemi olan hastalarda en önemli ve etkili tedavi yaklaşımları vestibüler rehabilitasyon tedavileridir.

Vestibülo-okuler cevapların iyileşmesi, dinamik uyarılara karşı gösterilen nöronal cevapta uzun vadeli değişiklikler ortaya çıkartır. Vestibüler uyumu başlatan yanlış sinyali beyin, vestibüler cevapların kazanımını arttırarak düzeltmeye çalışır.

Vestibüler Rehabilitasyonun mekanizmaları kompansasyona dayanır. Kompansasyon mekanizmaları;

Vestibüler Nükleustaki Tonik Aktivitenin Dengelenmesi (Spontan İyileşme)

VOR kazancının iyileşmesi

Devralma/Yerine Koyma

Balance Quest

.

Balance Quest insan vücudundaki hareket çeşitliliğini simüle etme açısından şu an kullanılan tüm sistemlerden daha etkili olan, denge bozukluğuna tanı koyma ve tedavi etme amaçlı bir medikal teknolojidir. Hastayı zor bir tetkik sürecinden geçmekten kurtararak vertigonun kaynağının belirlenmesine yardımcı olur ve beyindeki yeniden öğrenme mekanizmalarını tetikleyerek tedavi eder.

 

Optokinetik Top

.

Optokinetik top vasıtasıyla hastanın görsel alanına yapılan uyarılmalar bir çeşit nistagmusa yol açar. Nistagmus vestibüler denge bozukluklarında tek bulgu olup gözün postüründeki bozulma olarak tarif edilir. Hasta Balance Quest platformu üzerindeyken optokinetik topun dönme hızı ve yönü değiştirilerek nistagmusun parametreleri değiştirilir ve hastanın dengesini tekrar kazanmak için görsel bağlılığa olan ihtiyacı cihaz tarafından ölçülür. Optokinetik top denge bozukluğunun gidermede rehabilitasyon amaçlı da kullanılır.

Dikey Belirleyici

.

Bu cihaz hastanın dikey algısının ve doğal dikeyinin netlikle belirlenmesine yardımcı olur. Duvara bağlanan aparatı sayesinde karanlık bir odada bulunan boş bir duvara çizgi halinde lazer yansıtılır. Yansıtılmış dikeyin eğimi derece cinsinden elektronik ekranda görülebilir. Dikey lazeri konumlandırmak için uzaktan kumanda kullanılır. Uzaktan kumanda hastaya verilerek kendi dikeyini bulması istenebilir. Cihaz bize hastanın doğal dikeyinin normalden ne kadar saptığını verir.

Nistagmoskop

.

Hastanın yüzüne kolaylıkla oturan nistagmoskop içeriğindeki yüksek çözünürlüklü kızıl ötesi kamera sayesinde mükemmel kalitede güvenilir görüntüler elde etmemize yardımcı olur. Hastanın göz hareketleri kamera sistemi sayesinde ekrana yansıtılarak anomaliler ve nistagmus saptanabilir. Alınan görüntüler sonradan incelenmek için CD üzerine kaydedilebilir.

Rotasyon Sandalyesi

.

Bu sandalye görsel ve vestibüler bileşenler hakkında daha etkili sonuçlar almak için ve dizziness krizlerinin tedavisinde kullanılır. Sandalyenin teknik özellikleri çok hızlı ve çok yavaş dönme esnasında bile hastanın konforunu sağlar. Sandalyenin altına, hastanın tek bir basit hareketle kullanabileceği fren sistemi konumlandırılmıştır. Sandalye kolayca kontrol edilebilen hassas ayarlara sahiptir.

Regled

.

Bu sistem, yatay düzlemde birbirini takip eden lazer noktaları üretir. Hastadan hızları uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen bu lazer noktalarını gözle takip etmesi istenir. Gözdeki Postüral bozukluk, bu sayede dışarıdan gözlemsel olarak da anlaşılabilir.

Dizzy Fix ile Manevra ve BPPV Tanısı

.

Dizzy Fix sistemi ile hastalarımıza tanı amaçlı ve daha sonrasında BPPV tehşisi ile gelen hastalarımıza tedavi amaçlı manevralar uygulanmaktadır. Dizzy Fix otilitleri ve otilit hareketlerini simule eden ve şapka yardımı ile hastanın görüş seviyesine sabitlenerek manevrayı kolayca gerçekleştirmesini sağlayan bir sistemdir. Merkezimizde, hasta dizzy fix yardımı ile uzman eşliğinde manevraları kolayca uygular.

Bu sistem tüm ölçümlerden sonra bize şekildeki gibi bir veri kağıdı sunar. Bu veri kağıdına bakarak hastanın baş dönmesinin şiddetini anlayabiliriz. Bu veriyi bize hastanın ağırlık merkezinin platformda taradığı alan sunar. Bu alanın büyüklüğü hastanın dengesizlik probleminin büyüklüğünün bir ölçüsüdür. Ayrıca sistem bize her bir platformda hastanın ulaştığı denge yüzdelerini sunar. Yüzde yüz mükemmel dengeyi temsil eder. Tüm bu verilerin sentezi ise bize hastalığın kaynağı hakkında hedef gösterir. Sistem hastanın depresyonda olma durumunu da ölçer. Diğer cihazlarla yapılan tetkiklerle birlikte bu veri kağıdı doktora iletilir. Doktorun da onayından sonra hasta denge sorunu yaşadığı platformlarda rehabilitasyona alınır, beyindeki telafi mekanizması tetiklenerek denge problemi hastadan hastaya değişen sürelerde yok edilir.


REHABİLİTASYON SONUÇLARI
Rehabilitasyondan Önce

Hastanın vestibüler sisteminden veri alınamamaktadır. Somatik sistem ise geliştirilmeye ihtiyaç duymaktadır. Hastanın sağlıklı olan somatik ve görsel verileri geliştirilerek vestibüler verileri kompanse etmesi sağlanmalıdır. Hastaya platform üzerinde haftada üç gün en az iki ay vestibüler sistemi kompanse edici rehabilitasyon tavsiye edilir.

Rehabilitasyondan Sonra

Hasta iki aylık bir rehabilitasyon döneminden sonra neredeyse normal yaşamına geri dönmüştür. Hastanın düşük olan somatik verileri normal seviyeye çekilmiş, veri alınamayan vestibüler sistem ise kompanse edilerek dengeyi olumsuz etkilemesi önlenmiştir.

Sistemin Yararları

 • Hasta, karşısındaki bilgisayar ekranında, bir kürsör vasıtasıyla kendi imajını, bulunduğu pozisyonu, kendisinden yapması istenilen komutu ne kadar yerine getirebildiğini, nerede hata yaptığını ve nasıl yaparsa daha başarılı olduğunu görür.
 • Duyusal geribeslemeyi değişik bir yolla (görsel) pekiştirmesi,
 • Hareketli platform ve hareketli görsel çevreyle zorlayıcı çevre şartları yaratılarak VSR lerin daha çabuk gelişmesini sağlamak,
 • Her seansta yapılan kontrollerle ilerlemenin objektif olarak olarak görülebilmesi ve bunun hastayla paylaşılması,
 • Belli süre ve çalıştırıcı refakatinde çalışmanın getirdiği disiplin.

Hastaya Yararları

 • Hasta kendisini manevi yönden olumsuz etkileyen tetkik sürecini kısa zamanda geçirir.
 • Hasta değişik branşlarda doktorlarda çözüm aramaktan kurtulur.
 • Maddi ve manevi olarak kazanç sağlar.
 • Kendisine hastalığıyla ilgili somut veriler sunulması tedaviyi destekler.

Doktora Yararları

 • Doktor hastalığın şiddeti hakkında somut verilere sahip olur.
 • Hastanın nistagmusuna bakılır ve doktora cd’ ye kayıtlı olarak verilir.
 • Tanı ve tedavi için hedef gösteren sistemimiz doktora zaman kazandırır.
 • Hastaların tamamına yakınında başarıya ulaşan tedavi mekanizması ile hasta memnuniyeti sağlanır.

 

 

 

Doktor İsmi İletişim Şehir
HERDEKS Tıbbı Cihazlar Abide-i Hürriyet Cad. Reha Yurdakul Sok. Emel Palas Apt. 6/3 Şişli – İstanbul İstanbul
Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE Antalya
Doktor İsmi İletişim Hastane Adres Şehir
DIEDERIX Geke 04.93.69.72.20 Centre Hospitalier de Cannes – avenue des Broussailles 06400 CANNES France
RICHAUD Ludovic 04.42.38.32.78 chacalo@orange.fr 511 avenue Jean-Paul Coste 13100 AIX EN PROVENCE France
SOULIE Jean-François 04.42.38.32.78 511 avenue J-P Coste 13100 AIX EN PROVENCE France
ZATTI LACAMPAGNE Florence 04.42.23.29.78 Parc Mozart bat 11, 11 rue Gabirel Fauré 13100 AIX EN PROVENCE France
TOUSSAINT Jean-Luc 04.79.88.34.21 jeanluc.toussaint@sfr.fr 73100 AIX LES BAINS France
REGAZZACCI Jean-Pierre 04.95.23.02.51 jean-pierre.regazzacci@wanadoo.fr 27 bis rue des Joncs 20090 AJACCIO Corse France
RODRIGUEZ Lucie 06.86.28.36.11 42 rue Hélène Boucher 81000 ALBI France
CHAPUIS Bernard 04.74.38.43.55 centrekineo@wanadoo.fr Centre Kinéo – ZA Pragnat 01500 AMBERIEU EN BUGEY France
SADELER Marcel 04.75.84.43.13 ” Le Village “ 26800 AMBONIL France
CESBRON Claude 02.45.66.29.65 cabinetcesbronclaude@gmail.com 3 place Jules Verne 49000 ANGERS France
PAVEL Ramona 09.52.50.40.25/06.98.53.72.10 ramopavel@gmai 40 boulevard Albert 1er 06600 ANTIBES France
ROUSSANGE Alain 04.93.74.80.28 520 ch des Maures 06600 ANTIBES France
TESSIER Jean-Michel 04.93.33.35.53 15 chemin des 4 chemins 06660 ANTIBES France
THERY Myriam 04.93.95.92.30 Av Jules Grec les tilleuls 06600 ANTIBES France
ARNOULD Alain 06.87.16.77.17 Maison taxil, pl de Provence 84400 APT France
BOURGOIN Hervé 04.42.70.10.10 ” Rés Les Aubannelles “, rue Mireille Lauze 13400 AUBAGNE France
LAZARO Jean-Fabien 06.81.85.64.34 9 av Jeanne d’Arc 13400 AUBAGNE France
GRUMIAUX Nicolas 03.27.66.10.19 nicolas.grumiaux@wanadoo.fr 16 rue Edmond Havret 59138 BACHANT France
JOURDAN Stéphane 04 94 29 94 59 1155 avenue Deï Reganeu 83150 BANDOL France
RENAULT Christophe 04.94.29.99.02 11 rue vincent Allègre 83150 BANDOL France
VESPA Karine 04.95.30.25.89 Résidence Santa Cruz Lupino 20600 BASTIA France
HULET Patrick 04.66.59.24.83 patrick.hulet@wanadoo.fr 6 rue Frédéric Mistral 30300 BAUCAIRE France
DAVID (Mr) 05.59.55.10.62 Centre Médical des Hauts de Sainte-Croix 64100 BAYONNE France
SULPICE (Mr) 05.59.55.10.62 Centre Médical des Hauts de Sainte-Croix 64100 BAYONNE France
SAFIN Jean-Luc 04.70.32.47.43 ortho.safin@wanadoo.fr Beauregard 03700 BELLERIVE SUR ALLIER France
DEMOLY Chantal 03.81.21.80.13 HU Besançon, 2 pl St Jacques 25030 BESANCON France
GOUDOT Philippe 05.56.24.39.38 138 avenue de la République 33200 BORDEAUX France
IMBERT Brigitte 05.56.39.29.05 79 rue de Macau 33000 BORDEAUX France
REGNIER Maryse 03.25.84.46.28 / 03.25.84.07.58 / 06.70.46.23.29 2 rue Férat 52400 BOURBONNE LES BAINS France
BENATTAR Serge 01.46.65.40.00 16 rue Lebouvier 92340 BOURG LA REINE France
CHOPITEL Christophe 04.75.54.81.55 christophe.chopitel@wanadoo.fr BP 121 07700 BOURG SAINT ANDEOL France
DESCHAMPS Christine 04.92.25.40.40 70 route de Grenoble 05100 BRIANCON France
HLISNIKOVSKY Benoît 06.78.26.56.97 17 rue Nicolas Oresme 14000 CAEN France
LAMARRE Anne-Marie 02.31.27.27.27 poste 115.41 CHU CAEN, Avenue Georges Clemenceau 14033 CAEN Cedex France
SCHEIN Valérie 04.93.20.75.65 54 bd du Maréchal Juin 06800 CAGNES SUR MER France
VOIROL Claude 04.93.20.92.15 Villa Renoir D17, avenue Renoir 06800 CAGNES SUR MER France
SEVEON Christophe 04.95.47.81.71 christophe.seveon@wanadoo.fr Campus Longo – Route de Calenzana 20260 CALVI France
ARZEL Thierry 04.93.39.07.66 50 rue d’Antibes 06400 CANNES France
BERNARD Christine 06.10.98.46.05 bernardchristine10@yahoo.fr Hopital des Broussailles 06400 CANNES France
ZEITOUN Alain 04.93.39.07.66 alain.zeitoun@wanadoo.fr 50 rue d’Antibes 06400 CANNES France
ZEITOUN Franck 04.93.39.07.66 zeitoun.f@wanadoo.fr 50 rue d’Antibes 06400 CANNES France
GUEGUEN Gilles 04.90.60.78.25 Centre Médical St André, 217 av Comtat Venaissin 84200 CARPENTRAS France
QUINTIN Pascal 04.90.60.06.64 / 06.16.54.70.48 215 Av Comtat Venaissin 84200 CARPENTRAS France
MOLINA Jean-Michel 06.99.87.31.70 7 lotissement Saint-Martin 04280 CERESTE France
LABILLE Olivier 03.85.29.18.29 22 av de la Gendarmerie 71850 CHARNAY LES MACON France
SAUVAGEOT Michel 03.85.29.18.29 22 av de la Gendarmerie 71850 CHARNAY LES MACON France
FERRAND Jean-Paul 04.73.36.63.66 / 06.64.53.28.64 85 rue Châteaubriandt 63100 CLERMONT-FERRAND France
VUKOJEVIC Sébastien 03.87.81.09.24 svukojevic@orange.fr 14 rue de Béning 57800 COCHEREN France
POUJADE Jacques 05.61.30.35.40 10 place Leo Lagrange 31770 COLOMIERS France
ALBERTINI (Mr) 04.95.46.09.78 10 av du Gl de Gaulle 20250 CORTE | Corse France
CHANG Madeleine 05.58.91.48.56 / 05.58.91.39.56 CH de Dax, BP 323, boulevard Yves du Manoir 40107 DAX Cedex France
PUPIER Christophe 04.92.31.26.88 Quartier Saint-Christophe 04400 DIGNE LES BAINS France
PUPIER Emmanuelle 04.92.31.26.88 Quartier Saint-Christophe 04000 DIGNE LES BAINS France
DEBEVER-LAMBOT Caroline 04.94.50.60.06 83300 DRAGUIGNAN France
LECLERC Marie-Laure 04.94.47.03.88 maxikine@orange.fr 41 avenue Lazare Carnot 83300 DRAGUIGNAN France
BESSIERES Guillaume 04.42.92.42.00 / 06.17.74.12.60 45 rue du père Sylvain Giraud 13510 EGUILLES France
FRECHARD Bruno 06.80.88.82.81 chemin belle au bois dormant 88000 EPINAL France
Mariella BISDORFF-GRAZIANO 00.352.26.53.15.51 16 rue Baltgen L-4038 ESCH / ALZETTE France
FALKOWIEZ Fabrice 04.90.59.80.19 / f.falkowiez@wanadoo.fr 23 rue Jauffret 13430 EYGUIERES France
LOISEAU Estelle 03.27.48.31.73 estelle.loiseau85@laposte.net 61 rue de Wiems-Rouillon 59158 FLINES-LES-MORTAGNE France
COME Catherine 05.46.84.06.26 / 06.80.13.63.87 58 bis rue de la Halle 17450 FOURAS France
BURGHIO Charles 04.94.53.38.38 435 av de Lattre de Tassigny 83000 FREJUS France
DOUET Stéphanie 04.94.40.37.24 730 rue du Pic de l’Ours 83600 FREJUS France
MILLOT Pascale 04.94.53.38.38 435 av de Lattre de Tassigny 83000 FREJUS France
SEMENCE Christophe 04.94.53.38.38 435 av de Lattre de Tassigny 83000 FREJUS France
VASSEUR Damien 04.94.53.38.38 435 av de Lattre de Tassigny 83000 FREJUS France
EYMANN Patrice 04.67.73.16.84 13 avenue Pasteur 34190 GANGES France
MEYER Jan 06.88.21.23.28 13120 GARDANNE France
QUEYTAN Nadège 06.72.14.90.52 Les Imberts 84220 GORDES France
ARNOULD Alain 06.87.16.77.77 Maison Taxil, place de Provence 06470 GUILLAUMES France
NEE Lyliane 04.94.12.73.66 1 rue Galliéni 83400 HYERES France
TUAL (Mr) 04.94.00.32.42 8 rue Jean Aicard 83400 HYERES France
MOUY Raphaël 06.21.04.23.03 Galerie Marchande Résidence La Lombarde 06420 ISOLA 2000 France
TARDIEU Frédéric 06.11.23.77.53 frederictardieu@orange.fr Hopital de Jonzac JONZAC France
CARON Bernard 02.51.05.72.72 105 rue du président De Gaulle 85000 LA ROCHE SUR YON France
CAJGFINGER Laurent 04.93.54.32.02 66 bis bd du Gal de Gaulle 06340 LA TRINITE France
ROVEILLO Yves 06.81.35.11.78 yves.roveillo@wanadoo.fr 314 chemin des crêtes 83160 LA VALETTE France
THIOLIERES Magali 04.94.03.44.95 magali.thiolieres@wanadoo.fr Les pignes dorées Bat B2 boulevard Général Leclerc 83160 LA VALETTE DU VAR France
MARCO Rolland 04.42.57.11.65 vanillette1@sfr.fr 24 place des Poilus 13410 LAMBESC France
LOISEAU Estelle 09 60 03 33 31 / loiseau-estelle@or 3 rue des Jonquilles 02000 LAON France
ARNAL Elodie 270 chemin de la Cambezard 34190 LAROQUE France
BOUAT Dominique 06.81.04.81.79 62 avenue J. Garnier 84360 LAURIS France
MEUNIER Karine 04.92.31.39.27 / meunier.karine@hotmail.com 45 rue Principale 04420 LE BRUSQUET France
DUMERGUE Cyril 04.76.99.78.20 7 cours St André 38800 LE PONT DE CLAIX France
RENAUDIE Vincent 01.43.81.52.18 renaudie.v@wanadoo.fr 119 bis allée de la Résistance 93340 LE RAINCY France
WARSZAWSKI Frédéric 04.94.60.11.13 21 rue Grande 83840 LE THORONET France
ODE Yannick 04.93.66.48.40 06530 LE VAL DU TIGNET France
SIAU Jean-Pierre 04.94.86.41.82 24 rue Dréo 83543 LEVAL France
DEHAS Mélanie 02.33.47.55.99 / melanie.dehas@gmail.com 8 rue de la Sienne 50660 LINGREVILLE France
ORTAS-RIPOLL Amandine 04.90.07.41.80 / 06.20.42.11.81 Le Clos de la Treille, bât B, av 8 Mai 45 84160 LOURMARIN France
Dr RICCI-CAGNOL Dominique 04.91.90.58.07 60 rue de la république 13002 MARSEILLE France
GIOGETTI Françoise 04.91.29.00.00 Rue Rabutin Chantal 13000 MARSEILLE France
IGLESIAS Pierre 04.91.06.01.13 58 av Corot 13013 MARSEILLE France
JIMENO Patrick 04.91.85.27.07 posture.jimeno@laposte.net 6 boulevard Sakakini 13004 MARSEILLE France
MARTIN Eric 04.91.48.53.86 143 bd Chave 13005 MARSEILLE France
MIGNERET Jérémy 06.13.79.19.13 jeremymigneret@hotmail.com 17 impasse Marignan 13007 MARSEILLE France
SANDOVAL Patrick 04.91.22.03.66 390 av du Prado 13008 MARSEILLE France
SILVANI Dominique 04.91.41.34.50 Centre Médical Roudière, 83 bd Redon 13009 MARSEILLE France
STAGNARO Olivier 04.91.66.82.80 8 boulevard Joseph Piazza 13012 MARSEILLE France
TURCK Nadine 04.91.12.75.76 Hôpital Gériatrique, 1 rue Elzeard Rougier 13376 MARSEILLE France
GALLAND Richard 04.42.07.32.34 10 rue du dr Sérieux 13500 MARTIGUES France
ALESANDRINI Laure 04 92 10 13 83 C.H. de Menton – 7 route de Val Gorbio 06500 MENTON France
MOREAU Claude 04.93.35.96.11 Le Centenaire 1 Cours Georges V 06500 MENTON France
SANZ Catherine 03.81.95.38.12 32 avenue Chabaud Latour 25200 MONTBELIARD France
Jean-Paul PUISSILIEUX 03.85.58.58.81 25 avenue Roger Salengro 71300 MONTCEAU LES MINES France
MEUNIER Fabrice 04.76.32.40.52 / 06.76.71.20.69 MEUNIER Fabrice 38620 MONTFERRAT France
CHAPELLE Daniel 04.67.54.21.10 Rés. Europa Bat. Grèce 412 avenue du Père Soulas 34090 MONTPELLIER France
FONDANESCHE Christian 04.67.52.16.14 128 rue du Caducée, parc Euromédecine 34090 MONTPELLIER France
CURAPIC Nelly 01.42.87.10.07 2 rue Carnot 93100 MONTREUIL France
KHETIB Boris 01.42.87.10.07 2 rue Carnot 93100 MONTREUIL France
BUTY Claudine 06.72.90.87.25 168 chemin des Gipières 06370 MOUANS-SARTOUX France
DE BRAY Christine 02 51 89 99 80 3 rue Stephenson 44000 NANTES France
BELLON Jean-Max 04.93.52.42.50 7 rue Jean Canavèse 06100 NICE France
BENKEMOUN Annie 04.93.51.00.51 6 av renée Boylesve 06100 NICE France
BEYSSAC Nicole 04.93.51.46.01 141 bd de Cessole 06100 NICE France
PRADEL Marie-Hélène 06.80.18.64.97 “Le St Paulia”, 51 corniche fleurie 06200 NICE France
ROUDIERE Olivier 04.93.51.46.01 7 rue Antoine Veran 06100 NICE France
ROUDIERE Olivier 04.93.51.46.01 / 06.60.78.40.42 141 bd de Cessole 06100 NICE France
SEVEON Christophe 04.93.54.32.02 22 ter bd Tzarewitch 06000 NICE France
THIRY Alain 04.93.80.09.19 29 bd Dubouchage 06000 NICE France
YOUYOU-CHEN Weibin 06.32.10.63.88 / kiznelily@hotmail.com Le Mont Fleuri Bat. B – 384 avenue de Fabron 06200 NICE France
WALLOIS Monique 01.48.71.23.38 3 rue Edmond Vitry 94130 NOGENT SUR MARNE France
PALAIM Eric 02.38.66.16.27 / 06.75.23.83.28 504 avenue du Loiret 45160 OLIVET France
Cécile MAUNOURY-LEBLANC 06.12.27.25.41 121 rue de Coulmiers 45000 ORLEANS France
ALUNNI Eric 30 rue Rambuteau 75003 PARIS France
ASSABAN Daniel 01.48.74.29.65 14 Rue de Bruxelles 75009 PARIS France
ASSABAN Franck 01.48.74.29.65 14 Rue de Bruxelles 75009 PARIS France
Prof Tran Ba Huy 01.49.95.80.57 Hopital LARIBOISIERE – 2 rue Ambroise Paré 75010 PARIS France
BACHOUE Philippe 04.59.27.23.67 5 Place St Louis de Gonzague 64000 PAU France
CHAMPALLE Anne-Sophie 05.53.02.93.98anne-sophie.champalle@orange.fr 175 route de Lyon 24000 PERIGUEUX France
BRUNO Alain 04.68.50.88.10 7 rue Mariotte 66100 PERPIGNAN France
LACOMBE Jean-Philippe 04.68.50.88.10 7 rue Mariotte 66100 PERPIGNAN France
SOULE Jean-Marc 05.90.80.49.37 Ch Maurice Selbonne 97125 PIGEON-BOUILLANTE / Guadeloupe France
AIRAUD Philippe 01.30.79.40.72 Hôp Plaisir Grignon, 220 rue Mansart 78375 PLAISIR France
BOURATROFF Vilma 01.30.79.57.19 Hôpital Plaisir Grignon – 220 rue Mansart 78370 PLAISIR France
BRUDER Alice 01.30.79.57.19 Hôpital Plaisir Grignon – 220 rue Mansart 78370 PLAISIR France
DEMONT Françoise 01.30.79.40.72 Hôp Plaisir Grignon, 220 rue Mansart 78375 PLAISIR France
FLEURQUIN Nathalie 01.30.79.57.19 Hôpital Plaisir Grignon – 220 rue Mansart 78370 PLAISIR France
GARNERY sgarnery@hopital-gms-plaisir.fr Hopital Plaisir Grignon – 220 rue Mansart 78370 PLAISIR France
NOYON Stéphane 01.30.79.57.68 HGMS Plaisir Grignon, 220 rue Mansart 78375 PLAISIR France
TELLE Virginie 01.30.55.38.40 Hôp Plaisir Grignon, 220 rue Mansart 78375 PLAISIR France
BOISSON Carole 06.13.59.55.50 7 cours St André 38800 PONT DE CLAIX France
DUMERGUE Cyril 04.76.99.78.20 7 cours St André 38800 PONT DE CLAIX France
TOSATTO Sébastien 04.76.98.08.40 / 06.12.26.08.20 7 cours St André 38800 PONT DE CLAIX France
DIAS Emmanuelle 04.42.86.00.37 / 06.16.48.71.11 7 Esplanade de la Paix 13230 PORT SAINT-LOUIS France
MONTREUIL Bernard 03.20.86.48.11 8 bis rue Nationale 59185 PROVIN France
COLLOBER Jean-Christian 02.98.64.97.55 jean-christian.collober@wanadoo.f 42 route de Pont l’Abbé 29000 QUIMPER France
PILONCHERY Xavier 04.77.44.45.05 Clinique de Renaison, 75 rue du G Giraud 42300 ROANNE France
VIDAL Paul 04.77.71.76.67 39 rue Fontquentin 42300 ROANNE France
LOOZINSKI Tomasz 04.75.05.12.12 / 06.27.92.75.13 3 avenue Victor Hugo 26100 ROMANS SUR ISERE France
PORTALIER Romain 06.67.25.28.34 romainportalier34@yahoo.fr 12 avenue de Margon 34320 ROUJAN France
FRECHARD Bruno 03.29.55.29.21 / 06.80.88.82.81 12 rue des Grands Moulins 88100 SAINT DIE France
GARCIA Johann 05.57.43.04.06 104 rue Dantagnan 33240 SAINT-ANDRE DE CUBZAC France
LAFOURCADE Odile 05.57.43.04.06 104 rue Dantagnan 33240 SAINT-ANDRE DE CUBZAC France
SINS Pascal 03.87.61.85.80 / pascal.sins@wanadoo.fr 1 rue Albert Camus 57255 SAINTE-MARIE AUX CHENES France
CUNIBERTI Christine 04.94.25.84.40 80 rue de la République 83140 SIX FOURS France
PORTES Claude 04.94.25.45.60 44 rue de la République 83140 SIX FOURS LES PLAGES France
PATRICE Michel 06.65.12.13.12 patricemichel3@wanadoo.fr Quartier de Souquets 04170 ST ANDRE LES ALPES France
PEYRONNET Jennyfer 04.67.84.23.63 / 04.67.84.00.53 jennypeyronnet@ya 601 le Round du Biou 34980 ST CLEMENT DE RIVIERE France
GOUTINEZ Sylvaine 05.90.88.43.51 sylvaine.goutines@laposte.net Rue Jules Ferry 97118 ST FRANCOIS | Guadeloupe France
AUBRY Jean-Paul 01.60.16.04.41 33 rte de Corbeil 91700 ST GENEVIEVE DES BOIS France
VOLATIER Pierre 01.60.16.04.41 33 rte de Corbeil 91700 ST GENEVIEVE DES BOIS France
SEHABIAGUE Jean-René 04.66.87.38.51 30800 ST GILLES France
MONDY Alain 05.61.74.18.92 31240 ST JEAN France
CUSANT Serge 04.76.55.22.55 ZA grande Venin 38380 ST LAURENT DU PONT France
LABADIE François 04.76.55.22.55 ZA grande Venin 38380 ST LAURENT DU PONT France
COTTIER Brigitte 04.93.07.50.11 575 av de la Libération 06700 ST LAURENT DU VAR France
CVIKLINSKI Luc 04.93.31.63.80 81 av Decaroli 06700 ST LAURENT DU VAR France
BARGE Luc 04.74.86.06.91 22 rue Anne Franck 38550 ST MAURICE L’EXIL France
JARDINIER Isabelle 04.94.59.42.06 7 bd Jean-Jaurès 83470 ST MAXIMIM la Ste BAUME France
MARTIN Clément 06.87.93.19.93 cle36@mac.com 6 place Malherbe 83470 ST MAXIMIN LA SAINTE BAUME France
TARDIEU Frédéric 06.11.23.77.53 22 rue Samuel Bessé 17420 ST PALAIS SUR MER France
GUILLOT Michel 04.50.03.73.49 707 av République 74800 ST PIERRE EN FAUCIGNY France
ARMANDO (Mr) 04.94.95.05.30 ” Le Stanislas A “, rue Waleck Rousseau 83700 ST RAPHAEL France
TAKESSIAN Georges 04.94.40.47.60 95 av Victor Hugo 83700 ST RAPHAEL France
CHAZAUD Jean-Louis 04.90.92.12.81 4 av Durand Maillane 13210 ST REMY DE PROVENCE France
DURAND Nicolas 04.90.92.12.81 4 av Durand Maillane 13210 ST REMY DE PROVENCE France
CHAVROCHE (mr) 04.94.26.31.08 83270 ST SYR SUR MER France
SORNAY Yves 04.78.59.33.51 190 av Foch 69110 STE FOY LES LYON France
Olivier TABOURIECH 04.90.91.12.21 / 06.74.41.55.75 SARL kiné 2000 – 54 bis rue Blanqui 13150 TARASCON France
WEITER Frédéric 04.90.91.12.21 54 bis rue Blanqui 13150 TARASCON France
JUPIN Hubert 03.82.82.88.33 3 rue Paul Albert 57100 THIONVILLE France
FERRERES Muriel 04.83.16.20.62 H.I.A. Sainte-Anne – Boulevard Sainte-Anne 83 TOULON France
LECONTE Antoine 04.94.92.36.78 18 rue Victor Clappier 83000 TOULON France
PIQUET 04.94.92.36.93 74 cours Lafayette 83000 TOULON France
BORIES Charlotte 05.61.36.16.44 105 rue Achille Viadieu 31400 TOULOUSE France
MONDY Alain 05.61.74.18.92 277 rue de Launaguet 31200 TOULOUSE France
MAZUEL Gilles 04.77.89.27.07 19 rue Penel 42240 UNIEUX France
CH VALENCE Mme FLEURY 04 75 42 80 06 12 Allée des Grillons 26000 VALENCE France
NAVAILLES Bruno 04.75.75.75.28 Centre Hospitalier de Valence 176 bd Mal Juin 26000 VALENCE France
NAVETTE Jean-Michel 06.60.16.42.74 Centre Hospitalier de Valence 176 bd Mal Juin 26000 VALENCE France
PLOUIN-GOUDON Isabelle 04.75.75.75.28 / 06.14.87.94.37 Centre Hospitalier de Valence 176 bd Mal Juin 26000 VALENCE France
VAN MOL Myriam 04.75.75.73.27 C.H. de Valence – 179 boulevard Maréchal Juin 26973 VALENCE France
YVONNET Brigitte 04.75.75.75.28 Centre Hospitalier de Valence 176 bd Mal Juin 26000 VALENCE France
FLEURY Frédérique 04.75.75.73.27 C.H. de Valence – 179 boulevard Maréchal Juin 26973 VALENCE Cedex 09 France
PETIT Dominique 04.75.37.89.89 Centre Hospitalier ” Paul Ribeyre “ 07600 VALS LES BAINS France
IMBERT Brigitte 01.47.36.44.56 4 ter, avenue Victor Basch 92170 VANVES France
KIRSCHER Stéphane 06.81.41.65.51 2 bis rue du Dr Georges Lafosse 92170 VANVES France
Jean ROZO 04.93.58.70.85 / 06.11.38.88.61 438 avenue Maurel Ricord 06140 VENCE France
BREYER François 03.89.37.14.01 3 rue Jules Heuchel 68800 VIEUX-THANN France
Mr GUIBERT 04.74.65.35.57 / 06.63.70.60.21 182 rue de Tararre 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE France
FERRAND Mr 04.72.82.67.25 Clinique du Tonkin, rue du Tonkin 69100 VILLEURBANNE France
GRIMBERT Alain 03.20.02.65.15 2 rue Magenta 59150 WATTRELOS France
Doktor İsmi İletişim Hastane Adres Şehir
GERIN Sébastien +32.85.31.40.70 10 av Dumont 4540 AMAY Belgique
GHIDETTI Christelle 0032.475.44.88.38 c.ghidetti@msn.com rue Joseph Wauters, 27 6150 ANDERLUES Belgique
REMACLE Dominique +32.43.68.59.36 jmdremacle@shynet.be 1 chemin Macors 4052 BEAUFAYS Belgique
KOOT Gilles 0032.486.62.58.84 gilleskoot@hotmail.com 6 avenue Van Engeland 1090 BRUXELLES Belgique
SAERENS Philippe +32.2.556.50.63 (service ORL) Clinique Sainte-Anne/Saint-Rémi – Bd Jules Graindor 66 1070 BRUXELLES Belgique
Van Drooghenbroeck-Dandois 0032.476.30.20.39 helenevdb@hotmail.com Rue du Fort, 26 6000 CHARLEROI Belgique
MAHAUX Patrick +32.65.710.742 Route de Mons, 230 7301 HORNU Belgique
LAMBERT +32.71.47.54.94 Allée du Beau Cheniat, 8 6280 LOVERVAL Belgique
LEGROS Julie 0032.71.21.83.20 92 rue Praile 6120 NALINNES Belgique
MARTIN Jean-Claude CHR NAMUR – 185 avenue Albert 1ier 5000 NAMUR Belgique
PINCHARD Ariane +33.479.23.86.92 Rue Vas Y Vir 23 1400 NIVELLES Belgique
HERMANN Nadine +32.475.97.47.58 Le parc de Menobu, 472 4910 THEUX Belgique
GRIMBERT Alain +32.69.84.68.03 33 rue des Croisiers 7500 TOURNAI Belgique
VANDEVOORDE Valérie +32.486.903.714 35 rue des Frères Herpain 1440 WAUTHIER-BRAINE Belgique
Doktor İsmi İletişim Hastane Adres Şehir
ABINADER David +96.11.50.00.91 Hazmieh Mar Takla BEYROUTH Liban
Dr VODA Ioana 0040.721.207.832 / vodaorl@yahoo.fr Clinica Nova Bucarest Roumanie
TANASESCU Simona 0040.721.207.832 Clinica Nova Bucarest Roumanie
GUIDETTI 059.65.90.67 Ospedale di Carpi, Piazzale Dell’Ospedale 41012 CARPI Italie
REVERA Alberto +335.82.54.069 Via Costiglioli 35 18038 SAN REMO Italie
GAPANY Nicole 0041.76.323.36.92 route de Monteiller 1965 SAVIESE Suisse
GENOLET Raphaelle +41.27.603.23.00 Clinique Romande Réadaptation 1951 SION Suisse
MUDRY PERNET Nadia 0041.79.696.34.28 Ch. des collines 18 CH-1950 SION Suisse
MAGNIN Philippe +41.78.767.78.42 1-3 rue de Chantepoulet 1201 GENEVE Suisse
ARNOULD Vincent 00352.269.823.02 Centre Rehazenter – 1 rue André Vésale L-2674 Luxembourg Luxembourg
HARRIS Sara PALMA DE MAJORQUE Espagne
COMPANY Margarita +34.971.771.692 / +34.606.971.721 Av da Gabriel i Villalonga 33 7006 PALMA DE MALLORCA Espagne
FOURATI Hajer 00216.98.413.985 route Menzel Chaker km5 3013 SFAX Tunisie
BEN-ALI Hajer +216.71.231.782 3 rie Ibn Gl Abbar, El Menzah 4 1004 TUNIS Tunisie

Yaylarla desteklenmiş sağlam ve güçlü makine pnömatik ve pistonlarla kumanda edilen bir yazılımla kullanılır. Bunun tamamı, platformu yerleştirmek ve kısmen sabit ya da tamamen askıda bırakmaktır (Servoplatform).

 • Ebatlar : 160 cm x 140 cm x 100 cm
 • Platformda maksimum ağırlık 140 kg
 • Platform ağırlığı 100 kg
 • Kompresör 7 bar

Bu dinamik özgürlük proprioseptif bilgiyi bozan doğal koşulları daha doğru şekilde taklit eder. Multitest Platform bir merkezi motorlu destek ( elektronik olarak kontrol edilen) ve uygun yazılım ile, bize sayısallaştırılmış duyusal tanı hazırlar ve sürekli daha önceki seanslarla karşılaştırma yapma imkanı sağlayarak rehabilite sağlar.

Ayrıca 3D geri besleme ve sarkaç ya da optokinetik ile birlikte bir düzensiz (sarsıntılı) uyaran ile beraber kullanabilirsiniz. Platformun pnömatik kontrolu 3 düzlemde eğilir ve sonuçların programlama konsolunda gerçek zamanlı görselleştirmesini (derece olarak gösterilir) sağlar. Tesir sessiz kompresör tarafından sağlanan pnömatik piston tarafından kontrol edilir. Sallanma (sway?) sessiz bir kompresörle desteklenen pnömatik pistonlarla kontrol edilir. Otomatik ağırlık / basınç ayarı hastanın ağırlığından bağımsız olarak mükemmel dengesizlik sağlar.

Muayene ve rehabilitasyon için ideal
Kapsamlı sonuçlar ve sentez
Basitleştirilmiş izlenebilirlik

Multitest 6 yazılımı
Genel özellikler

 • Duyusal girdi testi
 • Düşme öngörüsü testi
 • Pasif rehabilitasyon (eğimli düzlemler, impals, otolitik)
 • Aktif rehabilitasyon (2D,3D geri besleme, taşıt tutması)

 

Sonuçlar

 • Yüzey basınç merkezi ile tanımlanır (CoP)
 • Ortalama CoP hızı
 • Kapsanan mesafe (CoP)
 • Denge oranı
 • Romberg katsayısı
 • Zaman ve frekans analizi (PosturoPro)
 • Düşme analizi (yeniden dengeleme)
 • Dalgacıklar (PosturoPro)
 • Enerji (PosturoPro)

 

 

YARDIM
Sorularınız için Framiral’e her zaman ulaşabilirsiniz.

GARANTİ
Framiral 2 yıl parça ve işçilik garantisi sunar.

EĞİTİM
Framiral size cihazın eğitimini almanız için uzman bir fizyoterapi uygulamasına davet etmektedir.

.

Kablolu versiyon : basit ve kullanışlıdır, özerkliği kısıtlamadan muayene imkanı sağlar.

Telsiz versiyon: şarj edilebilir pilli bu versiyon rotasyon koltuğundaki muayeneler için mükemmeldir. Video her ekrana radyo sinyalleri ile iletilir
Birleşik LCD: çok yararlı, bu versiyon evde ve acil servisteki müdahalelerde ve herhangi bir durumda hızlı tanı için kullanılır

Kullanışlı, dayanıklı, hafif ağırlıkta, güvenilir VIDEONYSTAGMOSCOPE, mükemmel kalitede net görüntü veren yüksek çözünürlüklü kızılötesi kamera ile donatılmıştır. Bu kamera basit bir hareketle bir gözden diğer göze geçirilebilir ve rotil sistemi sayesinde kolaylıkla gözlenen göze odaklanabilir.

Monitörlere telsiz bağlantısı RCA veya SCART video girişi (TV, PC …) ile donatılmıştır. Radyo alıcısı vasıtasıyla kullanımı kolaylaştırır ve evde muayene sınavları ya da hastanın başucunda muayene için uygundur. Ayrıca muayene kaydedilebilir ve belirlenen nistagmus arşivlenebilir.

.

Son olarak, FRAMIRAL VNG nystagmography yazılımı ile ilişkilendirilerek kılavuzlu muayenelere ve  rotasyon koltuğunun (bilgisayarlı versiyon) hızı ile korelasyonlu doğru sonuçlar elde edilmesine imkan sağlar.

Yüzün şekline uygun rahat maske
Yüksek kaliteli görüntü
Hızlı ya da tam bir tanı için kullanışlı bir araç
Sadece 330 gram, 4 saat bağımsız çalışma, hızlı şarj edilebilirlik, rotasyon koltuğu tedavisi için mükemmel
Tek bir vericiye birden çok alıcı bağlama imkanı

.

Bu video nistagmografi yazılımının uygulayıcıya tam bir vestibüler tanı ve akulomotor tedavi imkanı sağlayan 3 sürümü mevcuttur ( bkz. özellikler)

Nitekim sağlam gözbebeği tespiti ve verimli görüntü işlemleme sayesinde VNG göz hareketlerini analiz eder.

Daha sonra uygulanan testten beklenen tüm sonuçları görüntüler. Ayrıca rotasyonal koltuğa da bağlanarak (bilgisayarlı versiyon), otomatik kazanç hesabı, üstünlüğü ve kümülatif hızı ile tüm rotasyonal koltuk muayenelerinizin sonuçlarını anında ve doğru olarak verir.

Yeni başlayanlar için uygun olmasının yanı sıra vestibüler keşif tutkunları için tüm gelişmiş ayarları da sunar.

Son olarak, FramiGest yazılımı ile kombine kullanıcı dostu arayüzü, yapılan testlerin otomatik olarak kaydı sayesinde yaptığınız tüm testleri takip edebilmenizi ve PDF formatında yazdırılabilir raporlar hazırlamanızı sağlar.

Kolay kullanım ,Tanı için gerekli , Yüksek kaliteli video. Basit grafik yakalamadan tam vestibuler muayeneye Tüm Framiscope ürünleriyle uyumlu

Garanti : Framiral tüm parçalar ve işçilik için 2 yıl garanti sunar.
Eğitim : Framiral donanım ile ilgili eğitim için size bir uzman fizyoterapi seansına davet etmektedir.

Sağlam, şık, ergonomik, fonksiyonel, bu FRAMIRAL vestibüler rotasyon koltuğu baş dönmesi ve denge problemlerinde muayene ve tedavi ve için vazgeçilmezdir.

Bu sandalye görsel ve vestibüler bileşenler üzerinde ve dolayısıyla bazı baş dönmesi krizlerinin tedavisinde verimli çalışmanızı sağlar. Bu sandalyenin teknik özellikleri çok hızlı ya da oldukça yavaş rotasyon sağlar, ama hasta için her zaman çok rahattır. Sandalyenin altında bulunan manuel fren hastanın rotasyon kilitli iken rahatça yükselmesini sağlar. Serbest bırakmak için tek bir hareket yeterlidir. Basit ve kesin bir çok ayarları sayesinde, uygulayıcı için kullanımı çok kolaydır.

 

Ayrıca bir kablosuz nistagmoskop ile çalıştırılabilen Framiscope ile rotasyon tarafından bozulmadan,  rotasyon öncesi veya sonrası çok temiz görüntü almayı sağlar. Bu sandalyenin ayrıca bir rotasyon sensörü ve pozisyon, hız ve hızlanma hakkında tüm bilgileri veren bir yazılım içeren bilgisayarlı versiyonu da mevcuttur. Aynı zamanda bu versiyonu Framiral VNG yazılımı ile de ilişkilendirebilirsiniz. Son olarak, sandalyenin döşemesinin ofis mobilyalarınızla uyumlu olması için seçebileceğiniz çeşitli renkleri mevcuttur.

Vertigo tedavisinde vazgeçilmezdir
Kolay kullanım
Tercihe bağlı rotasyon sensörü
Geniş renk seçeneği – ücret farkı olmadan
Özellikler

 1. Rotasyon sistemi koni şeklinde  rulmanları ile ağır yüklere dayanıklıdır
 2. Otomatik çivilemeli rahat ve ayarlanabilir ayaklık
 3. Oturma sırt ve baş yaslama döşemeleri ergonomik ve anatomik tasarımlıdır ve maksimum konfor için orta yoğunlukta malzemeden yapılmıştır
 4. Kaymaz saplı kolluklar
 5. Baş dönme ekseninde iken, yüksek hızda güvenli dönme için, ayarlanabilir ayaklıklar ile ağırlıklı taban
 6. Kaymaz kavramalı sandalye başlatma kolu
 7. Ayarlanabilir göğüs destek kemeri
 8. Gaz desteği ve sert bloke sistemi ile 90° den 160°ye kadar yaslanma
  Görünmez koltuk arkası kancaları
 9. Ayarlanabilir kafalık yüksekliği
 10.  Taşıma tekerlekleri
 11. Hastanın güvenle alçalmasını ve yükselmesini sağlayan dönüş kilitleme freni

.

Dinamik görme keskinliği (DVA) baş dururken ve hareket ederken görme keskinliği arasındaki farkı ölçer. Bu baş hareket ederken retinaya yansıtılan görüntüyü sabitleme yeteneğinin bir değerlendirmesidir. Bu çok fizyolojiktir çünkü günlük aktivitelerde, başımız düzenli bir kesinlikle sabit kalmadan görürüz.

Baş hareketi sırasında görüntü sabitleme gözün başa göre ters yönde ama eşit hızda hareket etmesini gerektirir. Baş hareketleri sırasında bakışımızı sabit bir görsel hedefe sabitlemek birden fazla mekanizmaları içerebilir: vestibulo oküler refleks, gözle takip bağlanma sistemi, gözün kısa ve hızlı hareketleri, optokinetik sistem, servikal istemdışı hareket algısı. Bunun için daha sağlıklı göz mekaniği gereklidir.

Literatürdeki veriler göz ile baş arasında saniyede 4 ° ‘den fazla bir hız farkının retinada görüntü sabitlemeyi azalttığını ve görme keskinliğini azatlığını göstermektedir.

 

Kullanılan donanımda (DVA-FRAMIRAL) başın uzayda 3 düzlemde kesin hareketlerini ölçen bir sensör ile donatılmış bir kask bulunur. Sabit başın ya da yalnızca başın hareket hızı iki programlanabilir sınır arasında olduğu zaman  görme keskinliğinin sürekli olarak ölçülmesini sağlamak için harfler ya da çeşitli büyüklüklerde çizimler (doğrulanmış optotipler) bilgisayar ekranında görüntülenir. Buna ek olarak, yalnızca baş hızı önceden seçilmiş bir yöne ulaştığında görsel hedef görüntülenir. Böylece özellikle başın yana eğilmesi sırasında yatay düzlemde sağa sola, dikey düzlemde aşağı yukarı hareketlerini ya da özellikle yarı dairesel kanallar düzleminde hareketlerini seçmek mümkün olmaktadır. Uygulayıcı hastanın başını döndürme hızını görebilir ve bu hızın görsel hedefin belirlenmesini sağlamak için önceden tanımlanmış sınırlar içinde yeterli zamanda olduğundan emin olabilir. Bir işlemle ayrıca hastanın DVA’da bir düşüşü sergilediği güvenilmez sonuçlar tespit edilebilir.

 

Göz mekaniğinde bir değişiklik olmaması halinde, ölçümler hızlı baş hareketleri sırasında gerçekleştirildiği zaman (>100 ° /saniye ) ve hasta görsel hedefi tahmin edemezken, DVA ölçümü esas olarak vestibüler-oküler refleksin etkinliğini yansıtır. Bu hızlarda gözle takip bağlantı sistemi, servikal istemdışı hareket algısı ve optokinetik sistem retinada sabit bir görüntü sağlayamaz. Buna ek olarak, kullanılan metotla, DVA ölçümü kısa ve hızlı yakalama hareketlerinin varlığı veya yokluğu ile ilgisizdir. Aslında, retina üzerine görüntü sabitlemenin belirleyicisi göz ve baş hızlarının birbirine yakınlığıdır ve bir vestibülookuler refleks bozukluğu durumunda ve yakalamak için ani hareketler sırasında fark açılır. Eğer baş hareketi sonunda, vestibüler-oküler refleks açığı kısa ve hızlı göz hareketi ile geçilirse, vestibülookuler refleksin genlik kazancı yanlışlıkla normal kabul edilebilir. Baş hareketinin sonunda gözün doğru pozisyonda olması RHF ölçümünü etkilemez, çünkü görsel hedef baş hareketi sırasında yansıtılmaktadır. DVA testi vestibülookuler refleksin genlik değil  hız kazancının bir ölçüsüdür.

Dinamik görme keskinliğinin avantajı dalgalı görme (oscillopsia) şikayetleri ile doğrudan ilişkili olması (Badaracco ve ark., 2010), sadece başın dönme hareketlerinin değil, aynı zamanda yana eğilme sırasında yatay ve dikey ölçümler yapabilmesi ve koşu bandı üzerinde veya yerinde fiziksel aktiviteler  gibi günlük hayattakine benzer hareketler sırasında ölçüm yapabilmesidir. Dikey düzlemde hareketler sırasında yapılan ölçümler özellikle yürürken sabitleme kapasitesini temsil eder.

Literatürde dinamik görme keskinliği ölçümleri ile hem yana hem de dikey veya yatay olarak vestibülookuler refleks kazanç arasında iyi bir korelasyon bulunduğu belirtilmiştir. Bu ilişki aynı zamanda bir üst bir kanalın cerrahi oklüzyonu sırasında dikey kanallarda izole olarak gösterilmiştir. (Schubert ve diğ., 2006). Bu veriler bu ölçümün kontrol gurubu ve tek taraflı ve iki taraflı labirentin bozukluğu olan hastalar arasında ayırt edici yeteneğini çok iyi göstermektedir  (Tian J, 2002).

Dinamik görme keskinliğinin dalgalı görme belirtileri ile doğrudan ilişkisi nedeniyle tedavide yeri vardır. Vestibüler tedavi egzersizlerinin dinamik görme keskinliğinin yeniden kazanılması üzerindeki pozitif etkisi gösterilmiştir (SJ Herdman, 2007). Eğer Labirentin bozukluğu tek taraflı kısmi ise periferik ve santral mekanizmalar aynı tarafta vestibülookuler refleks kazancında ve dinamik görme keskinliğinde aşamalı olarak iyileşme sağlar.

Bu çalışmada nörolojik ve göz hasarına bağlı tektaraflı veya çift taraflı labirentin açığı olan120 hastanın sonuçlarını sunduk. Aynı hastaların dinamik görme keskinliği ve video kafa impals testi arasındaki ilişkiyi sunduk.

Çok basit, kullanımı çok kolay, ama vestibular tedavi için gerekli bir makine. Bu Stimülatör yoğunluğu ve doğruluğu ayarlanabilir ışıkla aydınlanmış bir yansıtıcı yönlü toptan oluşur ve böylece yansıtılan parçaların alanını değiştirmemize izin verir. Bu top tüm makineyi 3 düzleme göre aydınlatmak amacıyla her iki dönme ekseni etrafında hareket edebilir:  Böylece tüm görsel gösterge ünitesi taranır
Hastanın  dikkatini ışık kaynağına odaklamasını  önlemek için her 2 eksen çok sessiz bir elektronik motor ile hareket ettirilir
Bu motorlar ayarlanabilir hız ile bir yönde ya da diğer yönde çalışabilir.
Ayrıca her iki eksen hareketi birleştirilebilir. Motor ve ışık kaynağı uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.
Bu optokinetik stimülasyon görsel bağımlılığın tespit edilmesini sağlar (kalabalık bir ortam, taşıt  hastalığı …) ama aynı zamanda denge bozukluklarının (vestibüler fonksiyon uykusu gibi) tedavisinde ve denge işlevini güçlendirmek için kullanılır.
Ayrıca, eğer Stimulopt Multitest Platform ile birleştirilirse (Denge arayışı) bozukluğun tespiti ve tedavisi belirlenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kullanımı kolay cihaz
Sessiz ve etkili
Optokinetik uyarı için gerekli
Parlaklık ayarı
Özellikler

Genel hususlar
• Taban boyutları: 18x12x12 inç (45 x 30 x 30 cm)
• Ağırlık: 9 lbs (4 Kg)
• Güç: 110 veya 220 VAC
• Işık kaynağı: LED

Fonksiyonlar
Topun yönü ve hızı 2 eksen için ayrı ayrı kontrol edilebilir (Z ekseninde 6 -42 ° / sn, Y ekseninde  6 -45° / sn)

Kontrol seçenekleri

 • Kızılötesi uzaktan kumanda
 • Multi-Test EQUILIBRE Platformu üzerinden PC ile kontrol
 • Arka aydınlatmalı LCD dokunmatik yüzey

Özel döngüler

 • C0 Manuel Modu (Top ve Z ekseni hızı / yönü)
 • C1 Topun yönü her X (1-59) saniyede değişir (kullanıcı tarafından ayarlanır)
 • C2 Yön değişikliği zamanlaması rastgele belirlenir
 • C3 Hız rastgele belirlenir. Yön değişimi yok.
 • C4 Hız rastgele belirlenir. Yön rastgele değişir.

GARANTİ
Framiral 2 yıl parça ve işçilik garantisi sunar.

EĞİTİM
Framiral size cihazın eğitimini almanız için uzman bir fizyoterapi uygulamasına davet etmektedir.

Hafif, sağlam, işlevsel, ayarlanabilir, kullanımı kolay
Güçlü sensör ve ilgili yazılım,

Bu yeni cihaz ile:

 • Sabit kafa ve hareketli kafa ile, doğrudan dalgalı görme ile ilgili olarak  görme farklılıklarının doğru ölçümü
 • Vestibülookuler tepkilerin planlarda veya yarı dairesel kanallarda ya da doğal hareketler sırasında farklı frekanslarda ölçümü

(göz muayene sembolleri E C gibi)

 • Dalgalı görmenin ölçümü ve tedavisi ve göz ile taramanın koordinasyonu
 • Uyarlanmış versiyonu ile 3 yaşından büyük çocuklara uygun
 • Günlük hayat hareketleri sırasında ölçüm
 • Tedavi egzersizleri  içermektedir.

Kolay kullanım
Başlık ağırlığı 200gr
Değerlendirmeler için kullanışlı ve etkili bir araç
Çocuklara uygun
Ölçümler günlük hayat hareketlerine adapte edilmiş

Özellikler

 • USB güç bağlantısı
 • Ağırlık 200gr
 • Üç boyutlu hareket tespiti
 • 450º / s kadar hız tespiti
 • Gecikme <2ms
 • Ayarlanabilir başlık
 • Tanı ve tedavi için yazılım

GARANTİ
Framiral 2 yıl parça ve işçilik garantisi sunar

EĞİTİM
Framiral size cihazın eğitimini almanız için uzman bir fizyoterapi uygulamasına davet etmektedir.

 

.

Işık yayan diyotun (LED)takibi,  yatay, dikey veya eğik olanların yanı sıra, yavaş ya da düzensiz takip imkanı sağlar.

Hız bu takibin düşey kaydırmasına göre derece/ saniye olarak hesaplanır ve ışıklı ekranda gösterilir.
Regled uzaktan kumanda ya da çubuğun arkasında bulunan butonlarla yapılır. Regled duvara monte edilir.

Fonksiyonlar
Regled uzaktan kumanda edilir ve farklı modlarda çalıştırılabilir:

 • M1: sol/sağ hareket
 • M2: sağ sol hareket
 • M3: değişimli hareket
 • M4: rastgele noktalar
 • M5: rastgele hızda/yönde hareket
 • M6/M7: aralıklı ya da rastgele aşırı kafa hareketleri
 • 10˚ den 90˚ e kadar kaydırma hızı ( 1metre/3.3 feet mesafe için)
 • M1, M2,M3 için sinüs modu
 • Genişlik ve kaydırma penceresi ayarlanabilir
 • Kızıl ötesi uzaktan kumanda ya da arkadaki butonlar
 • Headpointere ya da geri besleme sağlayan bir cihaza bağlanabilir.

Genel özellikler

 • Ebat: 116 cmx 7.5 cm tüp
 • İzleme yüksekliği (track?): 96.5 cm, nokta sayısı : 128
 • Ağırlık 1.8 kg
 • Güç: 12V

FramiCible
Bu kullanıcı dostu yazılımın kullanımı kolaydır, ve duvara yansıtılan geniş aydınlık bir nokta sayesinde (video projektör dahil değildir) uygulayıcıların hastalarına baş / göz koordinasyonu egzersizlerini etkili bir şekilde yaptırmalarına yardımcı olur.
Mevcut geometrik şekillerin (çizgi, kare, üçgen, sinüs, daire …)
boyutları isteğe göre ayarlanabilir ve hedefin çapı, rengi ve
hızı isteğe göre ayarlanabilir
Farklı türlerdeki hedef egzersizleri (yavaş, hızlı ve düzensiz) herhangi bir yöne ayarlamak mümkündür (yatay, dikey, eğik).
Baş göstergeci (headpointer)

Kullanıcı dostu yazılım
Çoklu özellikler
Framigest ile izlenebilme

Framiopt
Bu kolay kullanımlı yazılım video projektör (dahil değildir) aracılığıyla duvara yansıtılan optokinetik stimülasyon egzersizleri programlama imkanı sağlar.
Duvara 2D veya 3D efektleri ile boyutu, hizalaması, yoğunluğu, hızı, yönü (derinlik etkisi, yatay, dikey ve döndürme), ve rengi ayarlanabilen parlak noktalar yansıtmak mümkündür.
Ayrıca Sanal Gerçeklik maskesi Oculus Rift ile uyumludur

GARANTİ
Framiral 2 yıl parça ve işçilik garantisi sunar

EĞİTİM
Framiral size cihazın eğitimini almanız için uzman bir fizyoterapi uygulamasına davet etmektedir.